Barn med leksaker.

Begagnade leksaker – checklista

Den här sidan riktar sig till dig som säljer begagnade leksaker. Oftast är det ett hållbart val att sälja begagnat men det finns undantag. Gamla leksaker kan till exempel innehålla farliga kemikalier som kan påverka barns hälsa på lång sikt. Håll koll på innehållet i det du säljer så att du kan plocka bort de farliga, begagnade leksakerna från marknaden.

Tänk på det här om du säljer begagnade leksaker

  • Sälj inte trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.
  • Rensa bort gamla leksaker som är av mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. De kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nytillverkade leksaker är fler alltså förbjudna. Riskerna är mindre i gamla leksaker av trä och hårdplast.
  • Sälj inte leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.
  • Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri så kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.
  • Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd och utsidan på leksaken är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Laddaren/transformatorn ska vara i original eller motsvarande med rätt ström, spänning (max 24 volt) och kontakt. Stickproppen ska vara tillverkad för vårt svenska elnät och eluttag.
  • När du säljer en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda måste du kassera den.

Checklistan är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.

Läs mer om begagnade leksaker på Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer om begagnade leksaker på Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 december 2023