Litet barn som leker med färgglada klossar i plast.

Risker med begagnade leksaker

Oftast är det hållbara valet att köpa och använda begagnat, men det finns undantag. Gamla leksaker i mjuk plast kan innehålla farliga kemikalier. Se upp med skadad el och lösa batteriluckor. Denna checklista gör det lättare att välja bort farliga leksaker när du köper begagnat.

Tänk på det här om du köper begagnade leksaker

  • Låt inte barn leka med trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.
  • Rensa bort uppenbart gamla plastleksaker, som du ärvt eller köpt. Särskilt viktigt är det om de är i mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. Det kan gälla till exempel dockhuvuden eller badankor. Mjukplasten kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nyare leksaker är många farliga ämnen förbjudna. Riskerna är inte lika stora för gamla leksaker av trä och hårdplast, som för dem i mjukplast.
  • Rensa bort leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.
  • Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri så kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.
  • Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd, leksakens utsida och stickproppen är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Stickproppen och leksaken ska vara tillverkade för vårt svenska elnät och eluttag.
  • När du använder en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda ska du kassera den. Tänk på att ladda uppladdningsbara leksaker under uppsikt. Leksaker får aldrig kopplas direkt till vägguttaget utan det måste alltid finnas en transformator som tar ner spänningen till som mest 24 volt.
  • Skänk inte bort leksaker som du själv medvetet valt bort, till exempel leksaker i mjukplast eller med långa band. Ta dem till kommunens återvinningscentral för kassering.

Checklistan är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.

Läs mer om produktsäkerhet på Konsumentverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att köpa begagnade elprodukter på Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 april 2024