Knappcellsbatterier mot mörk bakgrund.

Knappcellsbatterier kan skada hälsan om man sväljer dem.

Knappcellsbatterier

Knappcellsbatterier är små, runda, platta batterier som kan finnas i till exempel gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, klockor och febertermometrar. Många knappcellsbatterier är så små att ett barn lätt kan svälja dem, vilket kan vara mycket farligt.

Om batteriet fastnar i matstrupen eller längre ner i mag-tarmkanalen kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan. Att suga eller slicka på ett trasigt batteri är inte lika farligt som att svälja det, men kan kännas obehagligt.

Tänk på att:

  • Leksaker anpassade för barnets ålder är generellt säkrare för barnet att leka med än andra saker som innehåller batterier.
  • Kontrollera att batteriluckan är hel och sitter fast på ett säkert sätt på saker som innehåller batterier.
  • Förvara batterier så att barn inte ser eller kommer åt dem.
  • Lämna gamla batterier till batteriåtervinningen, även gamla batterier kan orsaka skada om ett barn sväljer dem.

Läs mer om riskerna med knappcellsbatterier på Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats.

Om olyckan är framme

Om ett barn har svalt ett batteri eller petat in det i näsan, ögat eller örat är det viktigt att snabbt söka hjälp. Ring därför genast 112 och begär Giftinformation. Försök inte få barnet att kräkas.

Mer information hittar du på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 april 2024