En kvinna fyller på kylarvätska i en bilmotor

Kylarvätska innehåller ofta ämnet etylenglykol.

Kylarvätska

Innehållsförteckning:

Varje år blir många barn och vuxna förgiftade av etylenglykol. Det är ett ämne som är vanligt i kylarvätska. Du kan minska risken för olyckor genom att förvara vätskan i dess originalförpackning och på ett ställe så att barn inte ser eller kommer åt den, undvika slangning och genom att vara noga med att torka upp spill.

Kylarvätska används för att förhindra att motorer i bilar och båtar överhettas. Kylarvätskan innehåller ofta etylenglykol för att vätskan inte ska frysa och för att smörja och skydda motorn från korrosion. Ren glykol är färglös, men tillverkare färgar ofta den färdiga produkten exempelvis grön eller blå.

Många förgiftningsolyckor med etylenglykol

Varje år blir många barn och vuxna förgiftade av ämnet etylenglykol, som är vanligt i kylarvätska. Etylenglykol kan ge allvarliga symtom som kramper och medvetslöshet samt svåra njurskador om man dricker det. Redan en klunk kan orsaka allvarlig förgiftning hos barn. Ibland förgiftas vuxna efter att ha fått i sig kylarvätska när de tappar ur kylarvätska från motorn genom slangning. En annan vanlig anledning till förgiftning är att man av misstag dricker etylenglykol som hällts över i annan förpackning, till exempel en PET-flaska. Det är inte heller ovanligt att hundar förgiftas av etylenglykolspill eftersom de lockas av den söta lukten och smaken.

Så här kan du minska risken för olyckor med kylarvätska

  • Förvara kylarvätskan i sin originalförpackning och förvara den på ett ställe så att barn inte kan se eller komma åt den.
  • Undvik slangning.
  • Torka upp spill.
  • Fyll på eller tappa ur kylarglykol på bilverkstaden, så att du slipper ha vätskan hemma.
  • Lämna in överbliven kylarvätska på en miljöstation.
  • Det finns kylarvätskor som innehåller propylenglykol som är mindre hälsoskadligt än etylenglykol. Hör med verkstaden vilket alternativ som passar för din bil.

Ring 112 om någon fått i sig etylenglykol

Om någon har fått i sig etylenglykol är det viktigt att snabbt få hjälp. Ring därför genast till 112 och begär Giftinformation.

Ha förpackningen till hands så underlättar du för giftinformationscentralen att ta fram uppgifter om produktens innehåll utifrån märkningen på förpackningen.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Svensk branschöverenskommelse för att förebygga olyckor

I Sverige har några branschorganisationer gjort en frivillig överenskommelse för att förebygga olyckor med kylarvätska som innehåller etylenglykol. Branschöverenskommelsen går ut på att företagen bör tillsätta bittermedel till kylarvätska med etylenglykol som gör att den smakar illa. Förpackningen bör också ha barnsäker förslutning.

Läs mer på BIL Sweden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 april 2024