Illustration av oljelampa med brinnande låga. Illustration av Maja Modén.

Oljelampor är petroleumprodukter och kan orsaka allvarliga olyckor för hälsan om någon får i sig lampoljan.

Lampoljor

Innehållsförteckning:

Lampolja eller lysfotogen orsakar varje år allvarliga olyckor bland små barn. Risken för olyckor minskar om du förvarar lampoljan så att barn inte ser eller kommer åt den. Det kan också innebära en risk att lämna ett litet barn i samma rum som en oljelampa. Det gäller även om lampan är släckt.

Varje år skadas barn efter att ha druckit av lampolja eller lysfotogen. Det händer också att barn får i sig lampolja efter att ha sugit på veken i oljelampor. Sådana petroleumprodukter kan lätt glida ner i luftvägarna och ge livshotande lungskador. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårigheter.

Förpackningar för lampoljor ska vara märkta med farosymbol och varningstext samt ha barnskyddande förslutning. De får bara säljas i svarta, ogenomskinliga flaskor som rymmer högst en liter. Syftet är att minimera risken att små barn får i sig produkterna.

Läs om märkning och farosymboler

Gör så här för att minska risken för olyckor

  • Förvara flaskan med lampolja så att barn inte ser eller kommer åt den.
  • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.
  • Häll inte över lampoljan i muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.
  • Lämna aldrig oljelampor obevakade om det finns små barn i närheten. Det gäller även när lampan är släckt.
  • När du köper en oljelampa, kontrollera att den står stadigt och att lampoljan inte går att komma åt. Kontrollera också att lampan har ett skydd för veken. Skyddet bör helst kunna sitta på även när lampan är tänd.

Oljelampor i EU ska uppfylla vissa krav

Det kan vara bra att känna till att prydnadsoljelampor som säljs till dig som privatperson måste uppfylla vissa krav enligt en europeisk kvalitetsstandard (EN 14059:2002). Till exempel ska lampan ska vara stadig, inte läcka och inte vara lockande för små barn att leka med. Du ska också kunna hitta tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter på lampan tillsammans med uppgifter om den standard som gäller för lampan.

Ring 112 om barnet har fått i sig lampolja

Läs mer om lampoljor hos Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 december 2022