Desinfektionsmedel och konserveringsmedel

Innehållsförteckning:

Desinfektionsmedel och konserveringsmedel är kemiska produkter som är verksamma mot skadliga mikroorganismer på något sätt. Många av de produkter som är desinfektionsmedel och konserveringsmedel klassas som så kallade biocider, som är en typ av bekämpningsmedel. Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du hanterar den här typen av kemiska produkter.

Vad är desinfektionsmedel och konserveringsmedel?

Desinfektionsmedel är medel som dödar bakterier eller andra mikroorganismer. Det kan till exempel vara handsprit, produkter för att desinficera skärbrädor och andra köksredskap eller medel som tillsätts till vattnet i simbassänger. Syftet med desinfektionsmedel är att minska skadan och spridningen av skadliga mikroorganismer.

Konserveringsmedel är medel som motverkar tillväxt av mikroorganismer De kan tillsättas till textilier, papper, läder, livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika och andra produkter för att förlänga deras hållbarhet och bevara deras egenskaper.

Råd till dig som ska handla desinfektionsmedel, till exempel handsprit

  • Välj desinfektionsmedel från välkända varumärken.
  • Vid inköp av desinfektionsmedel via e-handel, undvik marknadsplatser utanför EU.
  • Om produkten är baserad på etanol ska den innehålla minst 60 volymprocent för att vara effektiv.

Viktigt att skydda dig själv och miljön

Läs etiketten på produkter som du ska använda och följ anvisningarna. Detta gäller både för att skydda din hälsa och miljön men även för att få bästa möjliga effekt av användningen.

Olyckstillbud med barn

Under det senaste året har Giftinformationscentralen fått in rapporter om ett ökande antal olyckstillbud med barn och desinfektionsmedel. Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att förvara produkterna oåtkomligt för barn.

Om du får besvär vid användning:

Regler för desinfektionsmedel och konserveringsmedel

Många av de produkter som är desinfektionsmedel och konserveringsmedel klassas som så kallade biocider. Biocider är en typ av bekämpningsmedel.

Desinfektionsmedel och konserveringsmedel regleras i flera olika lagar beroende på vad de används för. Desinfektionsmedel kan därför vara antingen biocidprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetiska produkter. Konserveringsmedel kan till exempel vara olika biocidprodukter, livsmedelstillsatser eller tillsatser i kosmetika. Kemikalieinspektionen ansvarar för reglerna för de desinfektions- och konserveringsmedel som räknas som biocidprodukter. Reglerna omfattar tillverkning, försäljning och användning av produkterna.

Desinfektionsmedel och konserveringsmedel innehåller så kallade verksamma ämnen som ger produkterna deras egenskaper som desinficerande eller konserverande. De verksamma ämnena som används i biocider måste vara tillåtna inom EU för att få användas och även produkterna måste vara godkända. Reglerna är utformade så att användningen av ämnena, produkterna och varorna ska vara säker. De verksamma ämnena kan vid felaktig användning vara skadliga för hälsan eller miljön.

Biocidbehandlade varor

Varor kan vara behandlade med desinfektionsmedel eller konserveringsmedel för att ge varorna önskade egenskaper. Det kan vara träningskläder eller skor som är behandlade med desinfektionsmedel för att motverka lukt och det kan vara målarfärg med tillsats av konserveringsmedel för att öka hållbarheten av färgen. För varor som är behandlade med biocidprodukter finns regler om märkning av dessa varor.

Läs om antibakteriellt behandlade varor.

Behöver du använda ett desinfektionsmedel eller ett konserveringsmedel?

Du bör överväga i varje situation om du verkligen behöver använda desinfektions- eller konserveringsmedel, eftersom de kan ha negativa sidoeffekter. Exempel på negativa sidoeffekter av desinfektionsmedel kan till exempel vara att de misstänks bidra till ökad antibiotikaresistens. Exempel på negativa sidoeffekter med konserveringsmedel är att de riskerar att ge upphov till allergier.

En nackdel med att använda desinfektionsmedel och konserveringsmedel är att de kan ge en falsk säkerhet av att man tror att alla mikroorganismer är borta.

Rengöring med varmt vatten och vanligt rengöringsmedel kan vara minst lika effektivt och är oftast billigare.

Man kan minska behovet av konserveringsmedel genom att inte köpa produkter som inte kräver så lång lagringstid och genom att rengöra ytor där man lägger exempelvis livsmedel. Ett annat sätt att minska behovet av desinfektionsmedel och konserveringsmedel är att försöka undvika fukt och värme. I fuktiga och varma miljöer blir det lätt tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer.

Mer information

Lyssna på avsnitt 12 av Kemikaliepodden om biocidbehandlade varor

Lyssna på avsnitt 13 av Kemikaliepodden om desinfektionsmedel.

Senast uppdaterad 5 december 2022