Två händer med gummihandskar som håller i en flaska med frätande propplösare vid en diskho.

Från den 1 januari 2025 behöver privatpersoner tillstånd för att köpa och använda frätande propplösare.

Propplösare

Innehållsförteckning:

Varje år skadas både barn och vuxna svårt av frätande propplösare. För att minska olyckorna, ska privatpersoner från 1 januari 2025 söka tillstånd för att få köpa och använda dessa produkter. Bäst är att använda andra metoder för att hålla avloppen rena.

Råd för att undvika stopp

Att det bildas stopp i rören beror på att där samlas hår och fett. Det finns flera sätt att undvika detta.

 • Torka ur fett i stekpannor innan du diskar dem. Släng fettet.
 • Om du har en liten mängd olja, kan du hälla i en förpackning, stänga och slänga i soporna.
 • Vissa kommuner tar emot fett som avfall. Låt då först fett eller olja svalna. Häll sedan över i en flaska med hjälp av en tratt. När flaskan är full kan du lämna in den till återvinning.
 • Använd finmaskig sil i vasken.
 • Häll hett vatten i avloppen då och då.
 • Använd ett hårfilter i duschens golvbrunn och över avrinningen i badkaret.
 • Plocka bort hår som hamnat i handfatet.
 • Töm rakapparaten i sophinken.
 • Förebygg proppar genom att regelbundet använda medel som verkar biologiskt med hjälp av enzymer och bakterier.

Om du ändå fått stopp i avloppet

Frätande propplösare orsakar många allvarliga skador på privatpersoner. Därför ska du som privatperson ha tillstånd för att köpa och använda dem från den 1 januari 2025. Det finns många bra alternativ för att få loss stopp.

 • Använd sugpropp/vaskrensare eller rensband/rensvajer för att få bort stoppet.
 • Gör rent vattenlåset under handfatet.
 • Om det inte löser sig, anlita en rörmokare eller en spolbil.
 • Om du verkligen vill använda propplösare, undvik frätande. Här finns symbolen för frätande.
 • Läs alltid informationen noga innan du öppnar förpackningen och använder propplösare, annars riskerar du att skada dig själv eller andra.
 • Behåll propplösaren i förpackningen tills du ska använda den. Häll inte över i andra flaskor eller burkar för att förvara. Häll inte över i glas eller koppar när du ska använda.
 • Förvara propplösare högt upp, så att barn inte kan nå dem.
 • Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter att du har använt produkten.
 • Lita inte på de så kallade barnskyddande korkarna. Barn kan få upp dem. Det tar bara längre tid.
 • Vid olyckor med frätande propplösare, läs Giftinformationscentralens råd. Länk till annan webbplats.

Frätande propplösare kan ge allvarliga skador

Frätande propplösare kan snabbt ge allvarliga frätskador i munnen och matstrupen, i ögonen och på huden. En del av dem kan ge livslångt lidande. Olyckor med frätande propplösare har ökat kraftigt de senaste åren, visar Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att privatpersoner måste ha tillstånd för att få köpa och använda frätande propplösare. Tillståndskravet gäller från den 1 januari 2025 och det är länsstyrelsen i ditt län som kan ge tillstånd.

Eftersom tillståndskravet gäller både för köp och användning av frätande propplösare är det ingen idé att köpa på sig ett lager av frätande propplösare. Du får inte använda frätande propplösare utan tillstånd efter den 1 januari 2025. Brottet blir otillåten miljöverksamhet där straffen är böter eller fängelse i högst två år.

Läs vanliga frågor och svar om propplösare

Hur ser varningsmärkningen ut?

Starkt frätande propplösare är märkta med farosymbolen Frätande på förpackningen och har varningstexten "Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon".

Farosymbol för Frätande, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Lite äldre, frätande propplösare kan vara märkta med farosymbolen Frätande enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter.

En produkt som är märkt med ”Frätande” kan ge allvarliga skador om du får den på huden, i ögonen eller i munnen. Det kan till exempel vara propplösare, kalkborttagningsmedel, ugnsrengöringsmedel eller ammoniak. En del produkter kan även fräta på metaller. Om du använder frätande produkter ska du alltid ha på handskar och skyddsglasögon för att skydda dig. Tänk på att frätande produkter alltid ska förvaras så att barn inte kan komma åt dem.

Läs mer om märkning och farosymboler.

Senast uppdaterad 24 april 2024