Frågor och svar om propplösare

Varje år skadas både barn och vuxna svårt av frätande propplösare. För att minska olyckorna, ska privatpersoner från 1 januari 2025 söka tillstånd för att köpa och använda dessa produkter. Här har vi samlat frågor och svar om propplösare och vad det nya tillståndskravet kan innebära för dig som privatperson.

Rensband och flaskor med förebyggande medel mot proppar.

Det finns många bra alternativ till frätande propplösare.

Olyckor med frätande propplösare ökar hos privatpersoner. De kan leda till allvarliga frätskador på hud, ögon och mun, svalg, matstrupe och magsäck. Vissa skadas för livet. Många andra starkt frätande produkter måste privatpersoner redan ha tillstånd för att köpa.

Efter 1 januari 2025 får du inte använda eller köpa frätande propplösare utan tillstånd från länsstyrelsen. Det finns alternativ till frätande propplösare som man kan använda i stället.

Ja, det gör det, till exempel vissa medel för ugnsrengöring och tralltvätt. Dock sker det inte alls lika många olyckor med dessa produkter jämfört med propplösare. Barn är inte heller så drabbade som de är av propplösare.

Den som använder propplösare kan råka ut för frätande stänk om medlet reagerar med hett vatten och börjar stötkoka i avloppet. Stänk i ögonen kan leda till permanent synnedsättning. Ånga och damm från medlet kan andas in och leda till frätskador i luftvägarna. Om man monterar isär vattenlåset med propplösare i, kan man få frätskador på huden.

Barn får i sig medlet genom att äta eller dricka den frätande propplösaren. Det kan ge mycket svåra frätskador i munnen, matstrupen och magsäcken och kan leda till skador för livet. Var femte som skadas av propplösare är barn under 10 år.

Giftinformationscentralen har råd om hur du ska göra vid olyckor med propplösare. Länk till annan webbplats.

Här finns Giftinformationscentralens statistik över de ökade olyckorna. Länk till annan webbplats.

Du ansöker hos länsstyrelsen. Du måste ha fyllt 18 år. Du ska visa på ett behov av produkten där det saknas alternativ för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål. Ansökningsavgiften är 870 kronor och länsstyrelserna ska lämna besked inom åtta veckor. Länsstyrelsen ger tillstånd på maximalt 5 år. Alla som använder frätande propplösare måste från 1 januari 2025 ha ett tillstånd. Du kan alltså inte köpa ut åt vänner eller grannar.

Du får inte använda frätande propplösare utan tillstånd efter den 1 januari 2025. Brottet blir otillåten miljöverksamhet där straffen är böter eller fängelse i högst två år.

I samtal med VVS-branschen har det framkommit att de inte använder kemiska propplösare i tjänst och att de mekaniska alternativen anses vara mer effektiva och tillförlitliga.

Det finns många saker vi kan göra för att minska risken för stopp i avloppen. Hett vatten och hårfälla är några av dem. Läs mer här om våra konkreta råd.

Det finns flera alternativ till frätande propplösare än enbart mekaniska metoder som man kan prova. Löser inte dessa stoppet kan man rensa avloppet manuellt eller, för svårare stopp, anlita en rörmokare eller en spolbil.

Propplösare som finns hemma kan användas fram till 1 januari 2025. Om du väljer att använda produkterna är det viktigt att följa de användningsinstruktioner som finns på förpackningen och särskilt tänka på att förvara produkten oåtkomligt för barn för att undvika olyckor.

Vill du i stället slänga dem sorteras frätande propplösare som farligt avfall och lämnas kommunens avfallsanläggning.

Då har den varningsmärkningen frätande med texten: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Här finns de olika varningsmärkena.

Propplösare kan fräta på materialet som rören är gjorda av eller på den skyddande plastfilm som finns på insidan av stammar.

Senast uppdaterad 24 april 2024