Kemikalier i material

Innehållsförteckning:

Här kan du få kunskap om kemikalier i olika material.

Antibakteriellt behandlade varor

Allt fler varor behandlas med kemiska ämnen för att förhindra till exempel bakterietillväxt och dålig lukt. Men de ämnena försvinner vanligtvis redan efter de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen. Läs mer om antibakteriellt behandlade varor.

Flamskyddade varor

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. Läs mer om flamskyddade varor.

Högfluorerade ämnen, PFAS, i vardagsvaror

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen som används i många vardagsvaror, bland annat i skidvalla, allväderskläder, kosmetika och stekpannor. PFAS-ämnen kan inte brytas ner fullständigt i miljön utan finns alltid kvar i en eller annan form. Många PFAS-ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor. PFAS kan dessutom spridas långväga och är därför ett globalt problem. Läs mer om högfluorerade ämnen, PFAS.

Konstgräs

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta små korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Granulat används för att underlaget ska vara mjukt och ge svikt. Materialet kan vara tillverkat av återvunna bildäck eller av nytillverkad plast eller gummi. Läs mer om konstgräs.

Läder

Det finns många olika varor som består av läder och skinn eller konstläder, till exempel skärp, väskor, handskar, skor, klockarmband och skal till mobiltelefoner. Varor som består av dessa material kan innehålla ämnen som till exempel kan orsaka allergier och eksem. Läs mer om läder.

Metaller

Här kan du läsa om metallerna bly, kadmium, krom, kvicksilver och nickel.

Nanomaterial

Nanomaterial används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Läs mer om nanomaterial.

Plast

Det finns många olika sorters plast och en del plaster innehåller ämnen som kan innebära problem för hälsan eller miljön om du använder eller gör dig av med dem på ett felaktigt sätt. Här kan du få information som underlätta för dig att göra medvetna och kemikaliesmarta val i vardagen. Läs mer om plast.

Textil

Textilindustrin bidrar till stora kemikalieutsläpp i de länder där textilierna tillverkas. Här kan du få några tips på hur du kan bidra till en mer hållbar textilkonsumtion. Du kan också läsa om hur hur det kan gå åt så stora mängder kemikalier i samband med tillverkningen och vilka kemiska ämnen som kan finnas i textil. Läs mer om textil.

Trä för utomhusbruk

Trä för utomhusbruk är ofta impregnerat. När du väljer virke är det bra att titta efter virkets klassificering och välja det virke som är bäst lämpat för den användning som virket ska ha. Det kan vara ett viktigt skydd för både hälsan och miljön. Trä för utomhusbruk.


Senast uppdaterad 1 juni 2023