Flamskyddade varor

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande.

Textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel. Flamskyddsmedlen kan läcka ut när varor tillverkas, används och när de skrotas.

Till exempel kan flamskyddsmedel läcka ut ur en TV eller dator när den används och blir varm. Då hamnar flamskyddsmedel i den omgivande luften eller samlas i dammet. Men det är bra att känna till att den mängd ämne som kommer ut i luften när apparaterna används är så liten att det inte bör innebära en risk för hälsan. Men det är bra att göra det du kan för att minska den totala mängden kemiska ämnen du får i dig i vardagen.

Råd för att skydda hälsa och miljö mot flamskyddsmedel

  • Om du har god ventilation i ditt hem blir luften renare och du minskar mängden av de ämnen som kommer ut ur luften från varor.
  • Vädra gärna ibland.
  • Flamskyddsmedel kan samlas i damm. Håll därför gärna dammet borta från rum där små barn kryper och leker.

Många olika flamskyddsmedel

Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, varav ett 70-tal som innehåller brom. De bromerade flamskyddsmedlen är de mest omdiskuterade. Flera av de farligaste flamskyddsmedlen är förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor.

Bromerade flamskyddsmedel finns kvar länge i naturen, samlas i organismer och är giftiga. De kan transporteras långa vägar i luften. Vi kan få i oss flamskyddsmedel exempelvis genom maten, främst fisk.

Hexabromcyklododekan (HBCDD) och dekabromdifenyleter (DBDE) finns på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Ämnen på kandidatförteckningen kan få begränsad användning eller förbjudas.

Läs mer här om elektroniska produkter och elektronik

Fråga i affären vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val

Mer att läsa om bromerade flamskyddsmedel på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer att läsa om flamskyddsmedel på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 augusti 2023