Konstrgräsplan med vita linjer.

Konstgräs

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta små korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Granulat används för att underlaget ska vara mjukt och ge svikt. Materialet kan vara tillverkat av återvunna bildäck eller av nytillverkad plast eller gummi.

Försäljning av plastgranulat till konstgräsplaner förbjuds

EU-kommissionen har beslutat om en begränsning av mikropartiklar av syntetiska polymerer, så kallade mikroplaster. Begränsningen träder i kraft den 17 oktober 2023 och innebär bland annat att det blir förbjudet att sälja plastgranulat till konstgräsplaner efter en övergångsperiod på 8 år. Syftet med begränsningen är att minska spridningen av mikroplaster till miljön.

 

Informationen på denna webbsida ses för närvarande över och kommer att uppdateras med hänsyn till den nya begränsningen.

Är det farligt att vistas på ytor med granulat?

Det finns inga studier som visar att det skulle vara skadligt för hälsan att vistas på konstgräsplaner eller andra ytor med granulat. Det finns dock kunskapsluckor på området och vi vet att granulatet kan innehålla farliga ämnen. För säkerhets skull kan det därför vara bra att vidta några försiktighetsåtgärder när man är eller har varit på en konstgräsplan eller lekplats med granulat. Man kan till exempel:

  • försöka undvika att få granulat i munnen
  • borsta bort granulat från kläder och skor för att slippa få med det hem
  • tvätta händerna.

Hur påverkar ytor med granulat miljön?

Användning av granulat på konstgräsplaner och fallskydd bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön. När det regnar eller när snö smälter på en konstgräsplan eller ett fallskydd kan farliga ämnen läcka ut ur materialet. Ämnena riskerar att spridas i miljön och till våra reningsverk. Därför kan användningen av granulat bidra till ökad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i samhället.

Läs mer om konstgräsplaners miljöpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs våra råd om konstgräsplaner och fallskydd som riktar sig till personer som ansvarar för upphandling och skötsel av konstgräsplaner och fallskydd

Senast uppdaterad 3 oktober 2023