Metaller

Innehållsförteckning:

Här kan du läsa om olika metaller som kan vara problematiska för hälsan och miljön.

Bly

Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna.

Förekomst av bly

Bly används till exempel i bilbatterier, fiskesänken, ammunition och i lödpunkter i elektronik. Det kan också blandas med andra metaller för att underlätta tillverkningen av delar där formen är viktig, till exempel i nycklar och vattenkranar. I plast kan blyföreningar användas för att göra den hållbarare och ge färg. Blyföreningar i olika kulörer kan också användas i målarfärger.

Bly får inte finnas i vissa varor

Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Bly är förbjudet i bensin, målarfärg, leksaker, elektriska produkter och smycken. Det är också, sedan juni 2016, förbjudet i alla varor som barn kan stoppa i munnen. Det är också förbjudet med bly i hagel för jakt i våtmarksområden och för sportskytte, till exempel för lerduveskytte.

Kadmium

Kadmium är en metall som kan finnas i uppladdningsbara batterier, konstnärsfärger, elektronik, gammal plast och som förorening i livsmedel, tobak, konstgödsel och bränslen.

Ämnet är giftigt för miljön och kan också ge benskörhet, njurskador och cancer. Vanligaste sättet att få i sig kadmium är genom maten. Det beror på att växterna lätt tar upp kadmium från marken. Kadmium kommer till marken via luftutsläpp från bland annat el- och värmeproduktion, felaktig förbränning av uppladdningsbara batterier och från olika gödselmedel.

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig för mycket kadmium under en längre tid. Kadmium kan också vara cancerframkallande och ge benskörhet.

Det finns regler för hur mycket kadmium som får finnas i till exempel, leksaker, plast, smycken, elektriska produkter och armbandsur.

Krom

Krom är ett grundämne som i vissa former kan vara skadligt för hälsa och miljö. Krom och kromföreningar används till exempel för att behandla ytor, färga textil, garva läder och impregnera trä. Garvning är en process i vilken en djurhud omvandlas till mjukt och hållbart läder. Kromgarvning är den vanligaste metoden för garvning av läder, då används den trevärda formen av krom, krom (III). Om garvningen gjorts på fel sätt kan det trevärda kromet omvandlas till sexvärt krom, krom (VI), som är den form som är skadlig.

Sexvärt krom i lädervaror eller läderdelar av varor som kommer i kontakt med huden utgör en risk för människors hälsa. Sexvärt krom kan ge upphov till allergi, orsaka cancer (främst vid inandning av damm som innehåller ämnet) och är dessutom farligt för miljön.

I första hand är det de som arbetar i garverierna som utsätts för de skadliga ämnena och som kan drabbas av hälsoproblem på grund av detta. I andra hand drabbas miljön runt garverierna. I slutändan drabbas konsumenten då sexvärt krom kan orsaka irritation, sår och utslag på huden.

De flesta garverier i EU har redan utvecklat och tillämpar i stor utsträckning åtgärder för att kontrollera och minimera risken för att sexvärt krom bildas. Problemen med sexvärt krom i lädervaror anses främst komma från varor som tillverkats i länder utanför EU där inte samma regelverk finns.
Trevärt krom kan orsaka allergi. Hudkontakt med ämnet kan medföra en ökad känslighet och framkalla allergiska reaktioner.

Kvicksilver

Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner utan lagras i mark, vatten och i levande organismer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa. Kvicksilver kan komma ut i miljön bland annat från kolförbränning, smältverk, krematorier, soptippar och avloppsslam. Ett hundratal länder i världen har skrivit under ett internationellt avtal, den så kallade Minamatakonventionen, om att sluta använda och begränsa utsläpp av kvicksilver.

Förbud mot kvicksilver i varor

Kvicksilver är förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, men det finns undantag exempelvis för lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Förbudet gäller även för privatpersoner som säljer varor till exempel på andrahandsmarknaden.

Läs mer om reglerna här.

Trots att kvicksilver är förbjudet kan det förekomma i vissa varor, till exempel lågenergi­lampor, lysrör, uppladdnings­bara batterier och gamla kvicksilver­termometrar. När sådana varor är uttjänta ska de hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller återvinningscentral.

Om en lampa eller termometer med kvicksilver går sönder

Om en lågenergilampa, ett lysrör eller en äldre termometer som innehåller kvicksilver går sönder är det viktigt att ta hand om resterna på rätt sätt, så att inte du själv eller miljön tar skada. Att exponeras för små mängder kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inte några negativa hälsoeffekter, men det är ändå bra att vara försiktig.

Använd inte dammsugare

Använd inte dammsugare för att städa upp resterna, eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften och att du då andas in kvicksilver.

Om en varm lampa går sönder

Om en lågenergilampa är tänd eller precis har varit tänd när den går sönder ska du vara extra försiktig. Det beror på att när lampan är varm är kvicksilvret i gasform och kan spridas via inomhusluften. För att undvika att du andas in kvicksilver, gör så här:

  1. Stäng alla innerdörrar till rummet där lampan gått sönder.
  2. Öppna ett fönster för att vädra och lämna rummet i 20-30 minuter.
  3. När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem, till exempel med en bit styvt papper eller kartong, och lägga dem i en glasburk med lock.
  4. Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken. Stäng locket och märk burken med texten "Innehåller kvicksilver”.
  5. Tvätta händerna.
  6. Lämna burken till kommunens miljöstation för miljöfarligt avfall.

Om en kall lampa går sönder

Om lampan eller termometern som har gått sönder är rumstempererad behöver du inte vara lika försiktig. Då kan du direkt börja samla upp och göra dig av med resterna enligt punkt 3 till 6 i listan ovan.

Kvicksilver och effekter på hälsan

Att exponeras för låga halter av kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inga allvarliga hälsoeffekter, men bör av försiktighetsskäl ändå undvikas. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan på sikt drabba framförallt nervsystemet och hjärnan.

Mer information om kvicksilver

Läs mer om kvicksilver här.

Läs om kvicksilver och mat på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs om lågenergilampor och kvicksilver hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

Läs om kvicksilver och hälsoeffekter på Karolinska Institutets webbplats. Länk till annan webbplats.

Nickel

Nickel är en metall som framför allt används vid framställning av rostfritt stål men som även kan finnas i exempelvis verktyg, metalldetaljer på kläder och i smycken. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och eksem.

Nickel är en silvervit, mycket glänsande, böjlig och i viss mån magnetisk metall. Den står emot rostangrepp och klarar höga temperaturer vilket gör att den har flera viktiga användningsområden.

Var finns nickel?

Drygt 60 procent av allt nickel som produceras i världen används till framställning av rostfritt stål, men nickel förekommer även i uppladdningsbara batterier, katalysatorer, mynt, magneter och ytbehandlingar.

Nickel kan också finnas i många olika konsumentvaror som används till vardags som till exempel, smycken, glasögonbågar, klockor, knappar, spännen, verktyg, nycklar och handtag.

Risker med nickel

Nickelmetall är allergiframkallande vid hudkontakt. Eftersom nickel har många användningsområden där man kommer i långvarig eller upprepad kontakt med huden, kan det orsaka problem för den som är extra känslig eller redan har en allergi mot nickel.

Nickel i rostfritt stål anses vara bundet så hårt i materialet att det inte utgör någon risk vid hudkontakt. Men vid hudkontakt med föremål av metall och legeringar som avger nickeljoner finns en risk för att man utvecklar nickelallergi och kontakteksem. Håltagning (piercing) i öronen och på andra ställen på kroppen har ofta ansetts som den största orsaken till nickelallergi, men även andra föremål kan orsaka nickelallergi och eksem hos användaren.

Nickelallergi är en av de mest vanliga orsakerna till handeksem och 30–40 procent av nickelallergiker utvecklar handeksem. Ett problem med kontakteksem orsakat av nickelallergi är att allergin är bestående. Har man blivit allergisk mot nickel och utvecklat kontakteksem, så har man problem med det resten av livet.

Nickel finns också i livsmedel. Det anses inte orsaka matallergi, men kan orsaka försämring av eksem hos den som redan är mycket känslig för nickel.

Att skydda sig mot nickel

Det säkraste skyddet är att undvika kontakt med metall som innehåller nickel. Fråga därför alltid när du köper en vara som innehåller metall, om den innehåller nickel.

Det kan vara svårt för dig som redan utvecklat en allergi att skydda dig eftersom nickel finns i så många olika produkter och du kan reagera på mycket små mängder. Ett råd är att tänka på att inte ha metall direkt mot huden. Du kan undvika det till exempel genom att tejpa metallknappen i jeansen, använda en tröja under skjortan med metallknappar och genom att bara använda äkta smycken, det vill säga smycken gjorda enbart av silver, guld eller platina. Du kan också köpa nickeltest för att själv testa om en vara släpper ifrån sig nickel. Nickeltester säljs exempelvis på apotek.

För dig som inte har en utvecklad allergi gäller att inte utsätta dig för onödigt mycket nickel så att du utvecklar en allergi. När det gäller föremål som du bär under lång tid, till exempel smycken och glasögonbågar, bör du alltid fråga i butiken om det innehåller nickel. Det kan ibland vara svårt att få svar, men då kan du försöka tänka på att köpa smycken som är gjorda av guld, silver eller platina i stället. Nickel ska inte förekomma i äkta silver. Känsliga personer kan ibland känna av allergi ändå, men då beror det på andra ämnen i silvret än just nickel. Sterlingsilver är en legering av silver och koppar som nickelallergiker ofta kan använda utan problem.

Regler för begränsning av nickel

Inom EU har man reglerat användningen av nickel i vissa varor för att förebygga nickelallergi och eksem. Reglerna gäller nickel som avges från varor som är avsedda för långvarig kontakt med huden, och omfattar exempelvis piercingsmycken och andra smycken, spännen, nitar, blixtlås, nycklar och metallmärken i kläder.

För att minska risken för nickelallergi är alla nytillverkade svenska mynt nickelfria sedan 2017. Det är heller inte tillåtet att använda nickel i kosmetika. Det finns däremot inga regler för nickel i handverktyg.

Senast uppdaterad 6 december 2022