Råd för hållbar konsumtion av textil

Textilindustrin bidrar till stora kemikalieutsläpp i de länder där textilierna tillverkas. Här kan du få några tips på hur du kan bidra till en mer hållbar textilkonsumtion. Du kan också läsa om hur hur det kan gå åt så stora mängder kemikalier i samband med tillverkningen och vilka kemiska ämnen som kan finnas i textil.

  • Ett bra sätt att minska miljöbelastningen från textil är att låna, ärva, hyra eller köpa textilier second hand. När du köper second hand har dessutom överskott av kemiska ämnen redan tvättats ur textilen.
  • Ett annat bra sätt att minska miljöbelastningen är att förlänga livslängden på textilier. Det kan till exempel handla om att laga trasiga textilier så att de kan användas längre tid, istället för att slänga dem.
  • En del av de kemikalier som används under tillverkningen finns kvar i de kläder och hemtextilier som du köper. Tvätta därför ny textil innan användning, så undviker du att få överskottskemikalierna direkt på kroppen. Det kan vara extra bra att tänka på om du köper ny textil till barn, eftersom de är särskilt känsliga mot kemiska ämnen.
  • Vissa textilier kan vara märkta med exempelvis "behandlat mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection" och "antimicrobial". Dessa textilier är behandlade med antibakteriella ämnen. De antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis ut i sköljvattnet redan vid de första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till resistensutveckling hos bakterier. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen. Exempel på antibakteriella ämnen som kan förekomma i textil är zinkpyrition och silver.
  • Företag har ett ansvar för att de varor som finns till försäljning inom EU är säkra ur hälso- och miljösynpunkt. Men om du beställer något via nätet direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav. I värsta fall kan varan innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom ämnena är skadliga för hälsa eller miljö. Om du vill köpa textilier på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om det du vill köpa är tillverkat för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon.
  • De kemikalier som används vid textiltillverkningen kan vara problematiska om de släpps ut i miljön eller om vi människor kommer i kontakt med dem. När du handlar varor i EU har du som privatperson rätt att få information av den som säljer varan. Läs mer här om Här kan du läsa om din rätt att få information.
  • Vissa miljömärkningar kan innebära ett ökat skydd för hälsan och miljön. Eftersom det finns flera olika frivilliga märkningar och de ställer olika krav är det bra att ta reda på vad märkningen betyder. Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel och GOTS är miljömärkningar som arbetar med kravställningar utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga att de ställer krav från råvaruframställning och produktion till användning och avfallshantering. Kraven är framtagna av en oberoende organisation som redovisar transparent hur de arbetar.

Mer information

Lyssna på vårt poddavsnitt om textil

Senast uppdaterad 25 oktober 2023