Åkersork i park.

Medel mot skadedjur och insekter

Innehållsförteckning:

Kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur kan vara ohälsosamma och skadliga för miljön. Därför är det bra om du kan få bort skadedjuren på andra sätt än med kemikalier. Om du måste använda de kemiska bekämpningsmedlen behöver du läsa på förpackningen så att du vet hur du kan använda produkterna på ett säkert sätt.

Tips för att hålla skadedjuren borta

Det finns flera förebyggande åtgärder för att minska risken för att du drabbas av skadedjur. Vänta inte med att få bort dem om du har drabbats av dem. Ju snabbare du är på att försöka bekämpa dem desto lättare är det att bli av med dem.

 • Håll rent och torrt hemma. Då får du bort många födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Du får också bort skadedjurens tillgång på mat, näring och vatten.
 • Undersök om det finns lämpliga fällor för det aktuella skadedjuret.
 • Förhindra att skadedjuret tar sig in i din bostad genom håligheter eller dörrar, fönster, etc.
 • Det finns flera alternativa metoder för bekämpning där man använder så kallade ”miljövänliga preparat”. Om du vill använda något sådant bör du vara försiktig. De ämnen som du använder i dessa preparat kan vara skadliga för hälsan eller miljön och det är ofta osäkert hur effektiva dessa preparat är.
 • Vänta inte med att få bort skadedjuren. Ju snabbare du är på att försöka få bort dem desto lättare är det att bekämpa dem. Dessutom blir skadan sannolikt mindre om du bekämpar skadedjuren så tidigt som möjligt.

Anlita ett proffs för att få bort skadedjuren

Om du inte får bort skadedjuren med fysiska metoder kan det vara bra att anlita ett proffs. Det är vanligtvis säkrare för både dig och miljön, eftersom en person med rätt utbildning och erfarenhet har kunskap om hur medlen ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Du kan oftast komma i kontakt med en skadedjursbekämpare via ditt hemförsäkringsbolag. Om du hyr din bostad är det din fastighetsägare som ska ta kontakt med en sådan.

Råd till dig som ska köpa kemiska bekämpningsmedel

 • Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen.
 • Tänk på att medel som avskräcker eller lockar till sig till exempel insekter och skadedjur också räknas som bekämpningsmedel. Det är inte bara medel som dödar som är bekämpningsmedel.
 • Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Du behöver vara uppmärksam på behörighetsklassificeringen. Det är enbart produkter som är märkta med klass 3 som får användas av privatpersoner.
 • I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan information.
 • I dagsläget finns det inga godkända myggplåster eller myggarmband.
 • Fråga på inköpsstället om hur du ska använda produkten säkert och effektivt.
 • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning så att du känner till faran med produkten och vet hur du ska hantera den på ett säkert sätt innan du får hem den.
 • Om du köper bekämpningsmedel i fysisk butik eller på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Affären är skyldig att informera dig speciellt om hur du använder produkten på ett säkert sätt. Det kan vara att det på förpackningens framsida tydligt står att du ska läsa produktens etikett och annan produktinformation före användning. Det kan också vara att denna upplysning finns på en skylt på hyllan i affären.  
 • Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler. Det måste dessutom finnas information på svenska om hur man använder medlet säkert.

Råd till dig som ska använda bekämpningsmedel

 • Förvara medlet så att barn inte ser eller kommer åt det.
 • Förvara alltid medlet i dess originalförpackning.
 • Titta efter varningsmärkningen och följ anvisningarna på förpackningen innan du öppnar produktens förpackning.
 • När du är klar med bekämpningsmedlet, se till att du gör dig av med resterna på ett korrekt sätt. Information ska finnas på förpackningen.
 • Lämna in rester av medlet, inklusive tomma förpackningar, som farligt avfall på en återvinningscentral.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan leda till skada eller förgiftning.

Läs om märkning och farosymboler

Risk med "naturliga ämnen" i bekämpningsmedel

En del medel som saknar godkännande av Kemikalieinspektionen är baserade på så kallade "naturliga ämnen", vilket i vissa fall innebär att de är baserade på eteriska, flyktiga oljor. Men naturligt betyder inte detsamma som ofarligt och oljorna kan orsaka skador i form av överkänslighet eller allergi. Försäkra dig om att de kemiska bekämpningsmedel som du köper är godkända av Kemikalieinspektionen.

Mygg- och fästingmedel

Mygg- och fästingmedel kan innehålla ämnen som irriterar ögon och känslig hud. Medlen kan också vara hälsoskadliga om de används felaktigt. Om du köper mygg- och fästingmedel på internet har du alltid rätt att få all faroinformation om produkten innan du genomför köpet. Tänk på att andra länder kan ha andra regler, men att medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler.

Kemikalieinspektionen avråder inte gravida från att använda godkända mygg- och fästingmedel när andra metoder inte ger tillräckligt skydd.

Råd om mygg- och fästingmedel

 • Använd alternativ till mygg- och fästingmedel, exempelvis myggnät och vanliga kläder.
 • Använd endast mygg- och fästingmedel när det verkligen behövs.
 • Ett sätt att minska hudirritation är att undvika hudkontakt. Många medel går bra att sätta på kläderna istället för på huden.
 • Läs igenom och följ bruksanvisningen, så att du hanterar produkten på ett säkert sätt.
 • Om du vill använda medlet på barn är det viktigt att du tittar efter rekommenderad åldersgräns på förpackningen.
 • Köp bara medel som är godkända av Kemikalieinspektionen.
 • Förvara medlen så att barn inte ser eller kommer åt dem.

Råttor och möss

Om du inte får bort möss eller råttor med förebyggande åtgärder eller fällor behöver du kontakta ett proffs på skadedjursbekämpning. Det finns inga rått- eller musmedel som är godkända för användning av privatpersoner.

Så här kan du minska risken för problem med råttor och möss

 • Se till att det inte finns några öppningar i byggnaden där råttor och möss kan ta sig in.
 • Se över ventilationskanaler, källare, vind, soptunnor, soprum, kompost och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en öppning på 7 millimeter för att kunna ta sig in och råttor behöver ungefär 20 millimeter.
 • Städa undan matrester och avfall som lockar till sig råttor och möss.
 • Förvara hushållsavfall i slutna kärl med lock.
 • Förvara inte mat öppet utan i frys och kylskåp eller i olika väl slutna behållare.

Här finns mer information om bekämpning av råttor och möss (främst riktad till företag).

Vägglöss och kackerlackor

Både vägglöss och kackerlackor kan vara svåra att bli av med. Om du drabbas bör du anlita en professionell skadedjursbekämpare.

Vägglöss

Vägglöss förökar sig snabbt och sprider sig lätt från rum till rum på kläder och föremål. Lössen är mycket svåra att bli av med. Anlita därför en professionell skadedjurssanerare om du drabbas.

Gör så här för att inte få hem vägglöss

 • Förvara dina kläder i stängd resväska på hotellrummet när du är på semestern. Skjut inte in väskan under hotellsängen.
 • Ta inte med egna kuddar eller andra sängkläder på semestern som du sedan tar hem igen.
 • Misstänker du att du fått med dig vägglöss i packningen kan du lägga kläderna i frysen några dagar när du kommer hem.

Kackerlackor

Kackerlackor kan komma in i våra hem med till exempel matvaror eller importerade varor. De söker sig till varma och fuktiga platser där det också finns föda, till exempel kök eller badrum. Via rördragningar kan de sprida sig vidare i en fastighet. De kan sprida både bakterier och virus och är mycket svårbekämpade. Anlita därför en professionell skadedjurssanerare om du drabbas.

Sniglar

Den spanska skogssnigeln, mördarsnigeln, kan orsaka skador i trädgårdar och odlingar. Du kan minska risken för att din trädgård drabbas av denna snigel genom att undvika fukt i din trädgård.

Få bort sniglar genom att

 • klippa sönder sniglarna
 • använda olika typer av fällor eller barriärer
 • strö kalk runt växterna

På Snigelakuten, Länk till annan webbplats. Göteborgs Nationalhistoriska Museum, finns mer information för dig som har problem med sniglar i trädgården.

Insektsmedel för djur

Försäkra dig om att de insektsmedel som du vill köpa till ditt djur är godkända. Medel som inte är godkända kan vara skadliga för djuren.

Kemiska bekämpningsmedel för djur såsom sprayer och vätskor måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.

Många av de bekämpningsmedel som saknar godkännande är baserade på så kallade "naturliga ämnen". Eteriska, flyktiga oljor finns ofta i insektsmedel för användning på hästar, liksom för att förebygga fästingar på katter och hundar. Men naturligt betyder inte detsamma som ofarligt och oljorna kan orsaka skador i form av överkänslighet eller allergi. Det är därför bra att du försäkrar dig om att de insektsmedel som du vill köpa till ditt djur är godkänt av Kemikalieinspektionen.

Medel som är godkända har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. I registret över bekämpningsmedel kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Att skydda sin häst mot insekter med huva och täcke är till exempel att föredra framför att använda bekämpningsmedel.

Sanering på allmän plats

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag

Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser krävs tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskydd. Hastiga punktsaneringar är undantagna från tillståndsplikten, men måste anmälas till kommunen.

Senast uppdaterad 5 juni 2024