En kvinna med en korg full av rengöringsmedel.

Rengöringsmedel

Innehållsförteckning:

Några av de rengöringsmedel som finns att köpa i butikerna och på nätet innebär stora risker om du använder dem felaktigt. Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produkternas förpackning, så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt. Förvara alltid farliga kemiska produkter oåtkomligt för barn.

Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel kan vara irriterande för huden, ögonen och luftvägarna, framför allt om medlen är koncentrerade. Produkter som kan vara särskilt riskabla är maskindiskmedel, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Vissa tvätt- och rengöringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt.

Gör så här för att minska risken för olyckor

  • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning innan du öppnar den så att du vet hur du ska använda tvätt- och rengöringsmedel på ett säkert sätt.
  • Om du ska använda särskilt starka medel, exempelvis avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel, är det bra att använda gummihandskar och skyddsglasögon.
  • Förvara medlen utom syn- och räckhåll för barnen.

Tvättmedel för trätrall och fasad

Tvättmedel för trätrall och fasad kan vara starkt irriterande eller till och med frätande för hud, ögon eller luftvägar. Det är därför viktigt att du hanterar sådana medel med försiktighet.

Ett trall- eller fasadtvättmedel kan ge allvarliga frätskador vid stänk på huden eller i ögonen. Det händer att både vuxna och barn behöver vårdas på sjukhus på grund av frätskador orsakade av medel som innehåller till exempel natriumhydroxid eller vissa typer av ammoniumföreningar. Det finns alternativa produkter som inte är frätande. Välj i första hand en sådan produkt när du behöver tvätta trädäcket eller husfasaden.

Gör så här för att minska risken för olyckor

  • Det finns alternativa produkter som inte är frätande. Välj i första hand en sådan produkt när du behöver tvätta trädäcket eller husfasaden.
  • Läs informationen på förpackningen. Titta efter farosymboler och följ bruksanvisningen.
  • Använd handskar och annan skyddsutrustning som rekommenderas vid arbete med medlet, till exempel skyddsglasögon.
  • Skruva alltid åt korken på flaskan.
  • Förvara medlen i originalförpackningen så att barn inte ser eller kommer åt dem. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.

Stopp i avloppet

Om du håller rent i dina avlopp genom att undvika att hår och fett kommer ner i avloppen så minskar behovet av att använda starka medel. Frätande propplösare kan snabbt ge allvarliga frätskador i munnen och matstrupen, i ögonen och på huden och varje år behöver ett antal barn och vuxna vårdas på sjukhus efter en olycka med propplösare. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att privatpersoner måste ha tillstånd för att få köpa och använda frätande propplösare. Det kravet gäller från den 1 januari 2025.

Läs mer om propplösare och råd om vad du kan använda istället.

Om olyckan är framme

Om det har hänt en olycka med en kemisk produkt är det viktigt att snabbt få hjälp. Ring därför genast till 112 och begär Giftinformation. Ha förpackningen till hands så underlättar du för giftinformationscentralen att ta fram uppgifter om produktens innehåll utifrån märkningen på förpackningen.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om märkning och farosymboler

Senast uppdaterad 24 april 2024