En kvinna med en korg full av rengöringsmedel.

Rengöringsmedel

Innehållsförteckning:

Några av de rengöringsmedel som finns att köpa i butikerna och på nätet innebär stora risker om du använder dem felaktigt. Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produkternas förpackning, så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel kan vara irriterande för huden, ögonen och luftvägarna, framför allt om medlen är koncentrerade. Produkter som kan vara särskilt riskabla är maskindiskmedel, avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel.

Vissa tvätt- och rengöringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt.

Gör så här för att minska risken för olyckor

 • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning innan du öppnar den så att du vet hur du ska använda tvätt- och rengöringsmedel på ett säkert sätt.
 • Om du ska använda särskilt starka medel, exempelvis avkalkningsmedel eller ugnsrengöringsmedel, är det bra att använda gummihandskar och skyddsglasögon.
 • Förvara medlen utom syn- och räckhåll för barnen.

Om olyckan är framme

Om det har hänt en olycka med en kemisk produkt är det viktigt att snabbt få hjälp. Ring därför genast till 112 och begär Giftinformation. Ha förpackningen till hands så underlättar du för giftinformationscentralen att ta fram uppgifter om produktens innehåll utifrån märkningen på förpackningen.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om märkning och farosymboler

Tvättmedel för trätrall och fasad

Tvättmedel för trätrall och fasad kan vara starkt irriterande eller till och med frätande för hud, ögon eller luftvägar. Det är därför viktigt att du hanterar sådana medel med försiktighet.

Ett trall- eller fasadtvättmedel kan ge allvarliga frätskador vid stänk på huden eller i ögonen. Det händer att både vuxna och barn behöver vårdas på sjukhus på grund av frätskador orsakade av medel som innehåller till exempel natriumhydroxid eller vissa typer av ammoniumföreningar. Det finns alternativa produkter som inte är frätande. Välj i första hand en sådan produkt när du behöver tvätta trädäcket eller husfasaden.

Gör så här för att minska risken för olyckor

 • Det finns alternativa produkter som inte är frätande. Välj i första hand en sådan produkt när du behöver tvätta trädäcket eller husfasaden.
 • Läs informationen på förpackningen. Titta efter farosymboler och följ bruksanvisningen.
 • Använd handskar och annan skyddsutrustning som rekommenderas vid arbete med medlet, till exempel skyddsglasögon.
 • Skruva alltid åt korken på flaskan.
 • Förvara medlen i originalförpackningen så att barn inte ser eller kommer åt dem. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Läs om märkning och farosymboler

Propplösare

Varje år vårdas barn och vuxna på sjukhus på grund av skador orsakade av frätande propplösare med natrium- eller kaliumhydroxid. Sådana propplösare kallas ibland också för kaustiksoda eller lut. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionen på produktens förpackning, så minskar du risken för olyckor.

Den här sortens propplösare kan snabbt ge allvarliga och bestående frätskador i munnen och matstrupen, i ögonen och på huden.

Gör så här för att minska risken för olyckor

 • Förebygg stopp i avloppet genom att inte spola ner fett där. Torka istället ur stekpannan med exempelvis papper. Spola avloppen med hett vatten då och då.
 • Om du ändå får stopp i avloppet använd i första hand mekaniska metoder, till exempel rensa för hand eller använd vaskrensare eller rensvajer. Eller anlita ett proffs.
 • Om du vill använda propplösare för att rensa avloppet, välj i första hand en produkt som inte är frätande. Frätande propplösare är kemiska produkter som är så farliga att barnfamiljer helt bör undvika att ha dem hemma.
 • Om du har propplösare hemma är det viktigt att titta efter varningsmärkningen och läsa informationen på produktens förpackning innan du börjar använda produkten.
 • Förvara propplösare i originalförpackningen och utom syn- och räckhåll för barn. Lita inte på de barnskyddande förslutningarna.
 • Undvik frätande propplösare.
 • Om du ändå har använt frätande propplösare och stoppet i avloppet fortfarande finns kvar kan du behöva anlita ett proffs. Kom i så fall ihåg att ge information om att du har använt frätande propplösare.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om någon fått i sig, eller på sig, något som kan vara frätande.

Om propplösare hos Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 9 december 2022