Avslutade regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

Här kan du läsa om några av de regeringsuppdrag som nyligen har avslutats.

Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen hade mellan 2010 och 2020 i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Målet var att minska de kemiska riskerna i vardagen. Uppdraget har gett goda resultat och vi har haft möjlighet att bygga upp kompetens, etablera nya samarbeten och genomföra insatser nationellt, i EU och internationellt.

Läs mer om handlingsplan för giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalie­lagstiftning är avslutat. Kartläggningsuppdraget redovisades till regeringen den 1 december 2020. Syftet med uppdraget var att ta reda på om det finns farliga kemiska ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att bli exponerade, för att bättre kunna prioritera åtgärder för farliga ämnen i framtiden.

Läs mer om kartläggning av farliga ämnen.


Senast uppdaterad 7 oktober 2022