Kontroll och tillsyn

Här finns information om kontroll och tillsyn av kemikaliereglerna. Är du inspektör? Logga in på Tillsynswebben så får du tillgång till mer information om vår tillsynsvägledning.