En ung kvinna som ler mot kameran och en medelålders man snett bakifrån.

Du som går en utbildning i Ung Företagsamhet och driver ett UF-företag har samma ansvar som andra företag för att de varor och produkter du arbetar med följer kemikaliereglerna.

Regler för kemikalier – råd till dig som är UF-företagare

Innehållsförteckning:

Hos oss på Kemikalieinspektionen kan du hitta information om kemikalieregler som ditt företag måste följa när du säljer varor och produkter av olika slag. Våra regler berör så gott som alla företag, eftersom alla varor och produkter består av kemiska ämnen. Du som går en utbildning i Ung Företagsamhet och driver ett UF-företag har samma ansvar som andra företag för att de varor och produkter du arbetar med följer kemikaliereglerna.

Kemikalielagstiftningen skiljer på kemiska produkter och varor. Exempel på kemiska produkter är doftljus, rumsspray, rengöringsmedel och schampo för djur. Exempel på varor är hörlurar, skal till mobiltelefoner, leksaker eller kläder.

Det finns regler för innehållet i material i varor, det kan vara till exempel i plast, textil, papper, metall och läder. Det finns också regler för innehållet i kemiska produkter, alltså de råvaror som den kemiska produkten är gjord av. Alla varor och produkter måste vara säkra, och du kan behöva ge information om produkterna. Den som ska använda din produkt måste kunna göra det på ett säkert sätt. Det är du som företagare som har ansvaret för att produkterna följer reglerna. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för den produkt du tänker sälja. Produkterna kan också omfattas av flera olika regler som gäller samtidigt.

Vilket ansvar har UF-företag?

Du som går utbildningen UF-företagande på gymnasiet och driver ett UF-företag har samma ansvar som andra företag för att varor och produkter som du arbetar med följer kemikaliereglerna. Ansvaret har att göra med vilken roll ditt företag har och vilken sorts vara eller kemisk produkt du jobbar med

Vilken roll har mitt företag?

Som företagare har du ansvaret för att dina varor och produkter följer kemikaliereglerna. Det gäller om du tillverkar, importerar, säljer vidare eller använder varorna eller produkterna i din verksamhet.

Beroende på vad du gör kan du ha olika roller enligt lagstiftningen. Du kan vara

  • tillverkare
  • importör
  • distributör eller återförsäljare
  • slutanvändare (ett städbolag är ett exempel på en slutanvändare).

Du kan läsa mer om Din roll och ditt ansvar på våra sidor med stöd till företag. Länk till annan webbplats.

Kemisk produkt eller vara?

Olika regler gäller för kemiska produkter och varor, till exempel vilken information man kan behöva lämna till den som köper produkten. Det är inte alltid så lätt att veta om man har en kemisk produkt eller en vara. En kemisk produkt är till exempel stearinljus, doftoljor, handsprit, slajm eller såpbubblor. Exempel på olika typer av varor är kläder, prydnadsföremål, smycken, husgeråd, elektronik, träningsredskap och möbler.

På den här webbsidan kan du läsa mer om vad som gäller för de olika typerna av produkter och se vad som berör just dig och ditt företag.

Läs vår introduktion till kemikaliereglerna Länk till annan webbplats.

Informera dina kunder

Kemiska produkter kan ha farliga egenskaper som du behöver informera dina kunder om på etiketten på förpackningen. Det kallas för märkning och den ska innehålla symboler och text som informerar om faran och hur man hanterar produkten säkert. Du kan även behöva lämna ett så kallat säkerhetsdatablad till dina yrkesverksamma kunder (inte till privatpersoner). Det här kräver kunskap och du kan behöva ta hjälp av din leverantör för att det ska bli rätt.

Läs mer om märkning av kemiska produkter Länk till annan webbplats..

För varor finns det särskilda regler för information om varan innehåller ämnen som finns på den så kallade Kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen är en lista med ämnen som är särskilt farliga för hälsa eller miljö. Om du säljer en sådan vara till andra företag måste du också rapportera varan till en EU-databas som kallas SCIP.

Läs mer om Kandidatförteckningen. Länk till annan webbplats.

Enklast blir det om du kan välja bort produkter och varor som innehåller ämnen som är farliga, till exempel ämnen som är allergiframkallande eller som finns på Kandidatförteckningen. Då blir det färre regler att följa.

Innehåller din produkt några farliga ämnen?

Det finns ämnen som är förbjudna eller som inte får finnas över vissa halter i kemiska produkter eller varor.

Du kan behöva informera den som köper produkterna om de innehåller vissa farliga ämnen. Farliga ämnen är ämnen som har egenskaper som gör dem farliga på något sätt, till exempel brandfarliga, allergiframkallande eller skadliga för miljön. Du måste ta reda på om din vara eller produkt innehåller några ämnen som är klassificerade som farliga. För att kunna göra det måste du få bra information från din leverantör.

Kom ihåg att även råvaror som kommer från naturen kan ha farliga egenskaper, vissa kan till exempel ge upphov till allergiska reaktioner eller vara giftiga.

Ställ krav på din leverantör

Det är din leverantör som ska veta vad din kemiska produkt eller vara som du köper innehåller. Fråga därför din leverantör om produkten eller varan innehåller några farliga ämnen, som till exempel allergiframkallande ämnen.

Välj en bra leverantör. Ditt arbete blir mycket enklare om du handlar med företag som kan och följer kemikaliereglerna. Tänk på att produkterna ska uppfylla de kemikalieregler som vi har i Sverige, även om de köps in från ett annat land. Många kemikalieregler är desamma i hela EU och därför kan det vara enklare att samarbeta med företag inom EU. Du som köper in produkter direkt från länder utanför EU har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom EU, eftersom det inte är samma regler i länder utanför EU som i länder inom EU. Oavsett från vilket land du köper din produkt eller vara så är det ditt företag som ansvarar för att produkterna ni säljer vidare är säkra och att de följer kemikaliereglerna.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer om du handlar med varor. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer om du handlar med kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Undvik vissa produkter

För vissa typer av produkter finns det regler som är väldigt omfattande och kanske för svåra för ett UF-företag att uppfylla. Här är några exempel:

Tillverka kemiska produkter

Att tillverka kemiska produkter är inte något vi rekommenderar. Om man ska tillverka en kemisk produkt behöver man följa många fler regler än om man köper in en produkt från ett annat företag för att sen sälja den vidare. Det är ett omfattande arbete att sätta sig in alla regler som gäller vid tillverkning vilket blir en stor uppgift för ett UF-företag.

Bekämpningsmedel – inget för ett UF-företag

Bekämpningsmedel är till exempel medel mot ogräs, medel mot myggor och andra insekter eller desinfektionsmedel. Den här typen av produkter ska oftast vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen innan de får användas eller säljas. Ett sådant godkännande tar oftast flera år att få och kostar mycket pengar.

Leksaker och elektronik

Leksaker och elektronik är exempel på varor som kräver så kallad CE-märkning innan de får säljas. Genom att förse varan med CE-märkning förklarar tillverkaren att varan uppfyller kraven i leksaks- respektive elektronikreglerna (RoHS) inom EU. Att själv ta fram det underlag som krävs för att genomföra en CE-märkning kan vara en för stor uppgift för ett UF-företag.

Om du ska du sälja leksaker eller elektronik, köp endast från leverantörer inom EU som har välkända varumärken. Att en sådan här typ av produkt (leksak eller elektronik) är CE-märkt räcker inte som garanti för att den följer de regler som gäller. Det är ditt ansvar att säkerställa att produkten gör det.

UF-företag behöver inte anmäla till produktregistret

I vanliga fall måste man anmäla sitt företag och sina kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister om man för in, tillverkar eller byter namn på en kemisk produkt. Men ett UF-företag räknas inte som ett vanligt företag när det gäller kravet att registrera kemiska produkter i vårt produktregister. Eftersom verksamheten i ett UF-företag är begränsad betraktas den inte som yrkesmässig. Därför behöver du som UF-företagare inte anmäla till produktregistret.

Däremot kan du behöva göra andra typer av anmälningar eller registreringar innan du får sälja dina produkter.

Här kan du läsa mer om att anmäla, ansöka och registrera. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

Läs fler frågor och svar. Länk till annan webbplats.

Vi hjälper dig

Det finns många kemikalieregler och det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller för din produkt eller vara. Vi på Kemikalieinspektionen hjälper alla företag som behöver det genom att svara på frågor om kemikaliereglerna.

Här hittar du vår frågetjänst Länk till annan webbplats.

Regler och information hos andra myndigheter

Är din produkt till exempel ett schampo eller en tvål för människor? Då är det en kosmetisk produkt. Reglerna för kosmetiska produkter ansvarar Läkemedelsverket Länk till annan webbplats. för.

Är din produkt ett livsmedel? Reglerna för livsmedel ansvarar Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats. för.

Du kan läsa mer om bland annat CE-märkning och miljöpåståenden i reklam på Konsumentverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Regler som handlar om arbetsmiljö, avfall, säker lagring, transporter med mera kan också gälla UF-företag.

Här hittar du en förteckning över andra myndigheter som har regler inom kemikalieområdet. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 september 2023