Brinnande ljus.

Både vanliga ljus och doftljus omfattas av flera regler inom kemikalielagstiftningen.

Regler om ljus

Ljus betraktas som en kombination av en vara och en kemisk produkt, det gäller både vanliga ljus och doftljus. Ljusmassan är en kemisk produkt medan veken och eventuell medföljande behållare är en vara. Många ljus säljs dessutom i en förpackning och förpackningar betraktas som varor. Det betyder att ljus omfattas av regler för både varor och kemiska produkter. Det är du som säljer ljusen som är ansvarig för att ljusen uppfyller reglerna.

Du som tillverkar, importerar och säljer ljus är ansvarig för att ljusen uppfyller alla regler. Det finns flera olika regler inom respektive område, som innebär att du kan behöva anmäla, informera om innehåll och farliga egenskaper och kontrollera att dina produkter inte innehåller ämnen som är förbjudna eller inte får finnas över vissa halter.

Du behöver därför ha god kunskap om kemikaliereglerna och ha koll på vilka ämnen dina produkter innehåller, hur ämnena klassificeras och i vilka halter de förekommer.

På den här sidan tar vi upp de regler som kan vara aktuella men det är inte säkert att dina ljus berörs av alla. Till exempel så omfattas ljus som inte innehåller farliga ämnen av färre regler än ljus som innehåller farliga ämnen. Därför kan det vara klokt att välja ofarliga ljus och råvaror. Det kan också underlätta för dig att handla in råvaror eller ljus av leverantörer inom EU, då omfattas din leverantör av krav på att informera dig om produkterna innehåller farliga ämnen.

Information för dig som tillverkar ljus och säljer

Information för dig som köper färdiga ljus och säljer vidare

Senast uppdaterad 23 november 2021