Nya regler för hur kemikalier ska klassificeras, märkas och förpackas

Den 5 december kom Europeiska rådet och Europaparlamentet överens om ändrade regler för hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas.

Överenskommelsen gäller ändringar i CLP-förordningen, den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade. Överenskommelsen syftar till stärkta och tydligare regler för information om farliga ämnen och blandningar som säljs inom EU. Detta görs för att öka skyddet för hälsa och miljö.

Förordningen kommer innebära betydande förändringar av den nuvarande lagstiftningen, bland annat:

  • Förbättrad läsbarhet av etiketter
  • Utökad möjlighet för företagen att använda utvikbara etiketter
  • Kommissionen får befogenhet att föreslå klassificeringar av farliga ämnen.
  • Tydligare klassificeringsregler för ämnen som består av fler än en beståndsdel
  • Nya regler för påfyllnadsförsäljning för att minska risken att konsumenter exponeras för skadliga kemikalier
  • Tydligare regler för onlineförsäljning och reklam.

Överenskommelsen måste nu godkännas och formellt antas av Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Läs mer

Pressmeddelande från Europeiska rådet (på engelska)

Safer chemicals: Council and Parliament strike deal on the regulation for classification, labelling and packaging of chemical substances - Consilium (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från Europaparlamentet (på engelska)

Chemicals: deal on improving classification and information | News | European Parliament (europa.eu) Länk till annan webbplats.