Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Läs mer om vad reglerna i CLP-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
(senast konsoliderad 2017-06-01)

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens förordning (EU) nr 2017/776 av den 4 maj 2017, den tionde tekniska anpassningen, ATP10.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2017/542 av den 22 mars 2017, tillägg i artikel 25 samt införande av en bilaga VIII.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2016/1179 av den 19 juli 2016, den nionde tekniska anpassningen, ATP9.
Läs mer om ändringen.

Kommissionens förordning (EU) nr 2016/918 av den 19 maj 2016, den åttonde tekniska anpassningen, ATP 8.
Läs mer om ändringen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till CLP finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008.

EU-förordning som grundar sig på CLP

Avgiftsförordningen (EU) nr 440/2010

Samtliga ändringsförordningar till Avgiftsförordningen finns i EUR-lex, portalen till EU-rätten.