Kommande slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen

Du som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach-förordningen. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Sista ansökningsdatum är det datum då du senast måste ha ansökt om tillstånd för att inte riskera uppehåll i din användning i väntan på beslut. Det är dock möjligt att ansöka om tillstånd även efter det datumet, även om du då inte är garanterad att slippa uppehåll i din användning i väntan på beslut.

Om du eller din leverantör har lämnat in en tillståndsansökan i tid, före sista ansökningsdatum i bilaga XIV, får du fortsätta att använda ämnet i väntan på beslut från Echa.

Efter slutdatum får du inte använda eller släppa ut ett tillståndspliktigt ämne på marknaden, om du inte har sökt och fått tillstånd.

Se hela tillståndslistan på ECHAs webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om tillstånd i Reach-förordningen

Kommande slutdatum

Slutdatum 1 maj 2025 (sista ansökningsdatum 1 november 2023)

  • Tetraetylbly (EG-nr: 201-075-4 CAS-nr: 78-00-2)
  • 4,4’-bis(dimetylamino)-4"-(metylamino)tritylalkohol (med ≥ 0,1 % av Michlers keton (EG-nr 202-027-5) eller Michlers bas (EG-nr 202-959-2)) (EG-nr: 209-218-2 CAS-nr: 561-41-1)
  • Reaktionsprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd och 4-heptylfenol, grenad och linjär (RP-HP) (med ≥ 0,1 viktprocent 4-heptylfenol, grenad och linjär) (EG-nr: - CAS-nr: -)
  • 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia- 4-tenntetradekanoat (DOTE) (EG-nr: 239-622-4 CAS-nr: 15571-58-1)
  • Reaktionsblandning av 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl- 7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat och 2-etylhexyl- 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]-tio]-4-oktyl- 7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (reaktionsblandning av DOTE och MOTE) (EG-nr: - CAS-nr: -)

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i produktregistret om du har fasat ut dessa ämnen ur dina produkter.

Senast uppdaterad 12 december 2023