Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Här hittar du aktuella samråd om Reach.

Ämnen till kandidatförteckningen (SVHC)

Ämnen på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen.

Just nu pågår det inte något samråd.

Ämnen till tillståndslistan

I samband med att Echa tar fram rekommendationer för vilka ämnen som ska uppföras i tillståndsförteckningen, bilaga XIV, finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Synpunkterna beaktas i framtagandet av de slutliga rekommendationerna som lämnas till Europeiska kommissionen som beslutar vilka ämnen som ska föras upp på tillståndsförteckningen.

Just nu pågår inga samråd.

Tillståndsansökningar

I samband med att Echas kommittéer bedömer tillståndsansökningar finns möjlighet för företag, forskare, organisationer och andra intressenter att dela med sig av information om alternativa ämnen eller tekniker för de aktuella ämnena och användningarna.

Nu pågår samråd om tillståndsansökningar för följande ämne:

  • Kromtrioxid Cas nr: 1333-82-0

Lämna information senast den 10 juli 2024 Länk till annan webbplats.

Information om ämnen för möjliga begränsningsförslag

I samband med att Echa eller nationella myndigheter tar fram underlag till förslag på begränsningar finns möjlighet för företag, forskare, organisationer och andra intressenter att dela med sig av information som kan vara relevant för förslaget. Informationen används för ta fram rapporten som utgör begränsningsförslaget.

Just nu finns möjlighet att lämna information om:

  • Flera krom(VI)-ämnen

Echa planerar att föreslå en begränsning för flera krom VI-ämnen som i dagsläget är tillståndspliktiga i Reach-förordningen. Omfattningen har utökats till fler ämnen än vad som tidigare föreslagits. Därför hålls nu ytterligare ett samråd för att samla mer information. Särskilt efterfrågas information om användningar och alternativ.

Lämna informationen senast 15 augusti 2024 Länk till annan webbplats.

Begränsningsförslag

Det pågår inte något samråd.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.Senast uppdaterad 3 juli 2024