Lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP

Innehållsförteckning:

Kemikaliemyndigheten Echa och Europeiska kommissionen ger dig möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar av CLP-förordningen genom det så kallade samrådsförfarandet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Genom de offentliga samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blå rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ämnen öppna för samråd till den 21 januari 2022

Ämnets namn

CAS-nummer

1H-benzotriazole

95-14-7

methyl-1H-benzotriazole

29385-43-1

perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate [1]; perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2]; perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate; sodium peroxoborate, hexahydrate [3]

13517-20-9

37244-98-7

10486-00-7

perboric acid, sodium salt [1]; perboric acid, sodium salt, monohydrate [2]; perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate; sodium peroxoborate [3]; sodium perborate [4]

11138-47-9

12040-72-1

10332-33-9

15120-21-5

Sodium peroxometaborate

 7632-04-4

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ämnen öppna för samråd till den 28 januari 2022

Ämnets namn

CAS-nummer

Copper

7440-50-8

pyraclostrobin (ISO); methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

175013-18-0

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ämnen öppna för samråd till den 11 februari 2022

Ämnets namn

CAS-nummer

1,4-dichloro-2-nitrobenzene

89-61-2

Ethanethiol

75-08-1

N,N'-methylenediacrylamide

110-26-9

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Ämnen öppna för riktat samråd till den 18 januari

Ämnets namn

CAS-nummer

Hexyl salicylate

6259-76-3

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer och hitta fler EU-samråd


Aktuella samråd om delegerade akter

Genom EU-kommissionens samråd på förslag till så kallade delegerade akter får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i CLP-förordningen. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Ett sådant samråd pågår normalt i 4 veckor.

Det pågår för närvarande inga samråd om delegerade akter för CLP-förordningen.

Kommissionen ber om din syn på förenklade märkningsregler

Just nu har du möjlighet att lämna synpunkter på ett initiativ om förenklade märkningsregler och ett eventuellt införande av digital märkning. Synpunkterna tas emot av den Europeiska kommissionen i ett så kallat EU-samråd som pågår fram till och med den 16 februari 2022.

Läs mer om samrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 11 januari 2022