Hitta EU-samråd

EU-flaggor utanför kommissionens byggnad i Bryssel

Allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på EU:s politik och lagstiftning.

Innehållsförteckning:

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information. De regler som omfattas av Echas offentliga samråd är Reach- , CLP-, och Biocidförordningen. Ibland förekommer även samråd kring frågor utanför dessa förordningar.

Vem som helst kan lämna in synpunkter på förslagen. Vanligen deltar företag, organisationer, enskilda medborgare och myndigheter i samråden. Echa välkomnar synpunkter från intressenter både inom och utanför EU.

Aktuella samråd inom Reach

Aktuella samråd inom CLP

Aktuella samråd inom Biocidförordningen

Aktuella samråd inom POPs-förordningen Länk till annan webbplats.

På Echas webbsida om offentliga samråd finns information om såväl pågående som avslutade samråd.

Alla aktuella offentliga samråd på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa

Växtskyddsmedelsförordningen

Allmänna samråd om verksamma ämnen i växtskyddsmedel med mera Länk till annan webbplats.

Europeiska kommissionen

Samråd om EUs rekommenderade definition av nanomaterial

EU-kommissionen har tidigare tagit fram en rekommenderad definition av ”nanomaterial” för att tillhandahålla en konsekvent definition som är brett tillämpbar inom lagstiftning. Definitionen används redan i flera EU-förordningar och i nationell lagstiftning i flera medlemsländer. Nu har kommissionen granskat denna definition av nanomaterial.

Kommissionen inbjuder därför till samråd med intressenter i syftet att uppdatera, testa och verifiera de preliminära resultaten av granskning av definitionen. Utöver detta vill man även samla in feedback från alla tänkbara intressenter som har en roll i tillämpningen av den harmoniserade lagstiftningsdefinitionen av nanomaterial i EU.

Du har nu möjlighet att delta i samrådet genom att lämna synpunkter senast 30 juni 2021 här. Länk till annan webbplats.

Leksaksdirektivet

Samråd om leksakers säkerhet Länk till annan webbplats.

RoHS-direktivet

Aktuella samråd inom RoHS

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Öko-Institut e.V Länk till annan webbplats.

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Biosis Länk till annan webbplats.

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Bipro Länk till annan webbplats.

Övriga samråd

Pågående samråd inom olika politikområden hos Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 juni 2021