Hitta EU-samråd

EU-flaggor utanför kommissionens byggnad i Bryssel

Allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på EU:s politik och lagstiftning.

Innehållsförteckning:

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information. De regler som omfattas av Echas offentliga samråd är Reach- , CLP-, och Biocidförordningen. Ibland förekommer även samråd kring frågor utanför dessa förordningar.

Vem som helst kan lämna in synpunkter på förslagen. Vanligen deltar företag, organisationer, enskilda medborgare och myndigheter i samråden. Echa välkomnar synpunkter från intressenter både inom och utanför EU.

Aktuella samråd inom Reach

Aktuella samråd inom CLP

Aktuella samråd inom Biocidförordningen

På Echas webbsida om offentliga samråd finns information om såväl pågående som avslutade samråd.

Alla aktuella offentliga samråd på Echas webbplatslänk till annan webbplats

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa

Växtskyddsmedelsförordningen

Allmänna samråd om verksamma ämnen i växtskyddsmedel med meralänk till annan webbplats

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen arbetar med en färdplan för uppdatera EU-reglerna om batterier.

Du kan lämna kommentarer och synpunkter på färdplanen senast 9 juli länk till annan webbplats

Europeiska kommissionen har tagit fram en färdplan för en översyn av reglerna för en hållbar användning av bekämpningsmedel. Kommissionen planerar att följa upp denna med bland annat ett offentligt samråd under fjärde kvartalet 2020.

Du kan lämna kommentarer och synpunkter på färdplanen senast 7 augustilänk till annan webbplats

Leksaksdirektivet

Samråd om leksakers säkerhetlänk till annan webbplats

RoHS-direktivet

Aktuella samråd inom RoHS

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Öko-Institut e.Vlänk till annan webbplats

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Biosislänk till annan webbplats

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Biprolänk till annan webbplats

Övriga samråd

Pågående samråd inom olika politikområden hos Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 12 mars 2021