Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Hitta EU-samråd

EU-flaggor utanför kommissionens byggnad i Bryssel

Allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på EU:s politik och lagstiftning.

Innehållsförteckning:

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information. De regler som omfattas av Echas offentliga samråd är Reach- , CLP-, och Biocidförordningen. Ibland förekommer även samråd kring frågor utanför dessa förordningar.

Vem som helst kan lämna in synpunkter på förslagen. Vanligen deltar företag, organisationer, enskilda medborgare och myndigheter i samråden. Echa välkomnar synpunkter från intressenter både inom och utanför EU.

Aktuella samråd inom Reach

Aktuella samråd inom CLP

Aktuella samråd inom Biocidförordningen

Aktuella samråd inom POPs-förordningen Länk till annan webbplats.

På Echas webbsida om offentliga samråd finns information om såväl pågående som avslutade samråd.

Alla aktuella offentliga samråd på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa

Växtskyddsmedelsförordningen

Allmänna samråd om verksamma ämnen i växtskyddsmedel med mera Länk till annan webbplats.

Europeiska kommissionen

Leksaksdirektivet

Ett samråd om översyn av direktivet pågår. Lämna synpunkter senast 25 maj 2022.

Samråd om leksakers säkerhet Länk till annan webbplats.

RoHS-direktivet

EU-kommissionen har publicerat ett samråd om RoHS-direktivet där du kan lämna synpunkter på direktivet och hur det kan förbättras. Sista datum för att lämna synpunkter är 2 juni 2022.

Samråd om RoHS-direktivet


Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Öko-Institut e.V Länk till annan webbplats.

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Biosis Länk till annan webbplats.

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Bipro Länk till annan webbplats.

EU:s kvicksilverförordning

Samråd om EU:s kvicksilverförordning Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter senast 3 maj 2022.

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen

EU-kommissionen bjuder in till offentligt samråd för översyn av Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen. Du kan svara på samrådet fram till och med 25 maj 2022.

Lämna synpunkter på reglerna om tvätt- och rengöringsmedel - Kemikalieinspektionen

Sustainable Products Initiative – ett ramverk för att fastställa ekodesignkriterier för miljömässigt hållbara produkter

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till lagstiftning om att förbättra cirkularitet och miljömässig hållbarhet för produkter, en förordning om ekodesign för hållbara produkter. Kommissionen föreslår att de regler om ekodesign som gäller idag ska omfatta fler produkttyper och ytterligare hållbarhetsaspekter. Ekodesignkrav som kan komma är att produkterna ska ha en lång livslängd, kunna återanvändas, repareras, återvinnas och vara energieffektiva. Även förekomst av kemiska ämnen som har vissa farliga egenskaper kan komma att beaktas. EU-kommissionen föreslår också att det ska finnas krav på att lämna information om produkter, bland annat om innehåll av ämnen med vissa farliga egenskaper samt så kallade digitala produktpass.

Lämna synpunkter senast 6 juni 2022. Länk till annan webbplats.

Övriga samråd

Pågående samråd inom olika politikområden hos Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 27 april 2022