Lämna synpunkter i samråd som rör biocidförordningen

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor inom EU:s biocidförordning. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom EU:s biocidförordning

Det pågår ett offentligt samråd om ämnena; Formaldehyd frisatt från reaktionsprodukterna av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (1:1) för produkttyperna 2, 6, 11 och 13 och Formaldehyd frisatt från reaktionsprodukterna av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (3:2, för produkttyperna 2, 6, 11, 12 och 13.

Samrådet handlar om att ämnet är en potentiell kandidat för substitution och Echa samlar nu in information om substitut eller alternativ till produkter med ämnet.

Samrådet pågår fram till 26 maj 2023.

Läs mer och lämna information här på Echas webbplats Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att alla synpunkter och information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda istället för ämnen som faller för uteslutningskriterierna. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd


Senast uppdaterad 28 mars 2023