Lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP

Innehållsförteckning:

Kemikaliemyndigheten Echa och Europeiska kommissionen ger dig möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar av CLP-förordningen genom det så kallade samrådsförfarandet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Genom de offentliga samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blåa rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 2 oktober 2020

Ämnets namn

CAS‑nummer

lithium carbonate [1] lithium chloride [2] lithium hydroxide [3]

554-13-2

7447-41-8

1310-65-2

metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-

3-methylthio-1,2,4-triazin-5-one

21087-64-9

Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with 352 g/mol ≤ average molecular weight < 704 g/mol)

[includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof]

127087-87-0

9016-45-9

7311-27-5

27942-27-4

26264-02-8

27177-05-5

14409-72-4

and others

Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with 704 g/mol ≤ average molecular weight ≤ 1540 g/mol)

[includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof])


127087-87-0

9016-45-9

and others

Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (with average molecular weight < 352 g/mol)

[includes ortho-, meta-, para- isomers or any combination thereof].


127087-87-0

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

27986-36-3

20427-84-3

27176-93-8

1119449-38-5

and others

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplatslänk till annan webbplats


Ämnen aktuella för samråd öppna till den 23 oktober 2020

Ämnets namn

CAS‑nummer

1-phenylethan-1-one (1-phenylethylidene)hydrazone

729-43-1

clothianidin (ISO); (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

210880-92-5

cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

57966-95-7

Dimethyl propylphosphonate

18755-43-6

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

75980-60-8

Lämna dina synpunkter här på Echas weblänk till annan webbplatsbplatslänk till annan webbplats


Ämnen aktuella för samråd öppna till den 13 november

Ämnets namn


CAS‑nummer

Sulphur dioxide

 7446-09-5

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer och hitta fler EU-samrådlänk till annan webbplats

Aktuella samråd om delegerade akter

Genom EU-kommissionens samråd på förslag till så kallade delegerade akter får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i CLP-förordningen. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Ett sådant samråd pågår normalt i 4 veckor.

Det pågår för närvarande inga samråd om delegerade akter för CLP-förordningen.

Senast uppdaterad 24 september 2020