Lämna synpunkter på klassificeringsförslag i CLP

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Genom samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen.

Aktuella samråd inom CLP

Syftet med de offentliga samrådet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information,innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blåa rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Harmoniserad klassificering och märkning

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 3 april 2020
Ämnets namnCAS-nummer

di-n-butylamine 

111-92-2

methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate; valifenalate

283159-90-0
triethylamine

121-44-8

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 24 april 2020
Ämnets namnCAS-nummer

6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid

2156592-54-8

6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid

-
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts

-

 

allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2-propenyl ester

96-05-9

ethyl acrylate 140-88-5
methyl acrylate; methyl propenoate 96-33-3

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 8 maj 2020
Ämnets namnCAS-nummer

3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate; [TODI]

91-97-4

4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF

1478-61-1
benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate

577705-90-9

 

Benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)

75768-65-9

Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) -
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) -

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 22 maj 2020
Ämnets namnCAS-nummer

cinnamaldehyde; 3-phenylprop-2-enal; cinnamic aldehyde; cinnamal [1] (2E)-3-phenylprop-2-enal [2]

104-55-2 [1] 14371-10-9 [2]

foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-4-formamido-N,N-dimethylbenzamide; 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

173159-57-4

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 1 juni 2020
Ämnets namnCAS-nummer

difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

119446-68-3

mepiquat chloride (ISO); 1,1-dimethylpiperidinium chloride

24307-26-4

 

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej