Lämna synpunkter på klassificeringsförslag i CLP

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Genom samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen.

Aktuella samråd inom CLP

Syftet med de offentliga samrådet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information, innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blåa rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan. 

Lämna  synpunkter senast 30 augusti 2019:

 • 4,4’-isopropylidenediphenol; bisphenol A,
  CAS-nr 80-05-7
 • dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide,
  CAS-nr 149961-52-4
 • piperonyl butoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether,
  CAS-nr 51-03-6, 12750-92-4
 • trichlorosilane,
  CAS-nr 10025-78-2

Lämna  synpunkter senast 24 september 2019:

 • Daminozide (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanoic acid; N-dimethylaminosuccinamic acid,
  CAS-nr 1596-84-5
 • 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative; 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol,
  CAS-nr 36483-57-5, 1522-92-5
 • Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; isobornyl acrylate,
  CAS-nr 5888-33-5
 • clofentezine (ISO); 3,6-bis(o-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine,
  CAS-nr 74115-24-5

Lämna synpunkter senast 11 oktober 2019:

 • 2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate;trimethylolpropane triacrylate,
  CAS-nr 15625-89-5 
 • 4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide),
  CAS-nr 80-51-3
 • Benzophenone,
  CAS-nr 119-61-9
 • Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide,
  CAS-nr 239110-15-7
 • Toluene-4-sulphonohydrazide,
  CAS-nr 1576-35-8