Lämna synpunkter på klassificeringsförslag i CLP

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Genom samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen.

Aktuella samråd inom CLP

Syftet med de offentliga samrådet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information,innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blåa rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Harmoniserad klassificering och märkning

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 13 december 2019
Ämnets namnCAS-nummer

2-[N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m-toluidino]ethyl acetate; C.I. Disperse Blue 124

15141-18-1

barium diboron tetraoxide

13701-59-2
theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

58-55-9

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 10 januari 2020
Ämnets namnCAS-nummer

bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide

25057-89-0

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 24 januari 2020
Ämnets namnCAS-nummer

Margosa, ext. [from the kernels of Azadirachta indica extracted with water and
further processed with organic solvents]

84696-25-3

perfluoroheptanoic acid; tridecafluoroheptanoic acid

375-85-9

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej