Lämna synpunkter på klassificeringsförslag i CLP

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats. Genom samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen.

Aktuella samråd inom CLP

Syftet med de offentliga samrådet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information,innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blåa rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.

Harmoniserad klassificering och märkning

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 11 oktober 2019
Ämnets namnCAS-nummer

2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate;

trimethylolpropane triacrylate

15625-89-5 

4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)

 80-51-3
Benzophenone

119-61-9

Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide 239110-15-7

Toluene-4-sulphonohydrazide 1576-35-8

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 25 oktober 2019
Ämnets namnCAS-nummer
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene 2778-42-9

1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene

 3634-83-1,
53208-23-4,
125671-35-4
1,5-naphthylene diisocyanate

3173-72-6

2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate 2162-73-4
N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide 874819-71-3

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Ämnen aktuella för samråd öppna till den 22 november 2019
Ämnets namnCAS-nummer
Cumene 98-82-8

Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)

2781-10-4
Dibutyltin di(acetate)

1067-33-0

Divanadium pentaoxide; vanadium pentoxide 1314-62-1

Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-

1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide and 3-(difluoromethyl)-

1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide; isopyrazam

881685-58-1

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej