Företagens roller i CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

Om du säljer eller importerar kemiska produkter berörs du av reglerna i CLP-förordningen. Vilket ansvar du har beror på din roll i leverantörskedjan. Ett och samma företag kan ha flera olika roller. Här ser du vilka roller som finns i CLP och vilket ansvar som gäller.

Tillverkare och importör

Det är bara i de fall du tillverkar ämnen som du räknas som tillverkare enligt CLP-förordningen. Du räknas alltså inte som tillverkare enligt CLP om du tillverkar (formulerar) blandningar. Då betraktas du istället som nedströmsanvändare.

Du är importör om du importerar kemiska ämnen eller blandningar till EU eller något av EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Import räknas i sig som att släppa ut produkter på marknaden, oavsett om du ska använda dem för eget bruk eller sälja dem vidare.

Som tillverkare eller importör har du bland annat ansvar för att klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden.

Du kan också behöva anmäla ämnen till Echas klassificerings- och märkningsregister.

Som importör av blandningar ansvarar du också för att lämna uppgifter till Giftinformationscentralen via Echas inlämningsportal när det krävs.

Nedströmsanvändare

Du är nedströmsanvändare om du använder ett kemiskt ämne eller en blandning i industriell eller yrkesmässig verksamhet.

Om du tillverkar eller formulerar blandningar hör du till gruppen nedströmsanvändare. Som tillverkare av blandningar, så kallad formulerare, har du ansvar för att klassificera, märka och förpacka blandningarna innan du släpper ut dem på marknaden. Du kan också behöva lämna uppgifter till Giftinformationscentralen via Echas inlämningsportal.

Distributör

Du är distributör om du köper in en kemisk produkt från ett företag inom EU eller EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) i syfte att sälja eller på annat sätt överlåta den till konsumenter eller andra företag. Det gäller oavsett om du säljer direkt från ett lager, i butik, i varuhus eller via internet. Till distributörer hör exempelvis grossister, återförsäljare och detaljhandlare.

Som distributör har du ansvar för att säkerställa att de produkter du säljer är korrekt märkta och förpackade.

Leverantör

Leverantör är ett samlingsbegrepp för alla aktörer inom en leverantörskedja som släpper ut ett ämne eller en blandning på marknaden. Alla leverantörer ansvarar för att de produkter de säljer är korrekt märkta och förpackade. Leverantörerna i en leverantörskedja ska samarbeta för att se till att produkterna är klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden.

Senast uppdaterad 24 februari 2021