Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Kemikalier i vardagen – råd till dig som privatperson

Här kan du få kunskap om vilka kemikalier som kan finnas i vanliga prylar och hur du ska hantera farliga kemiska produkter på ett säkert sätt.