Kvinna med örhängen i metall och smartphone i handen

Smycken och elektronik är två produktgrupper som kan innehålla små mängder av kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön. Här får du några tips om hur du kan minska den totala mängden kemikalier som kommer ut ur våra vardagsprylar.

Våra råd om kemikalier i prylar

Innehållsförteckning:

En del prylar i ditt hem, exempelvis textilier och elektronik, kan innehålla små mängder skadliga kemikalier. Mängden som kommer ut från en enskild vara är så liten att den normalt sett inte innebär någon risk för dig. Men det är bra för både människor och miljö att försöka minska på den totala mängden kemiska ämnen som kommer ut ur prylar. Här får du tips och råd om hur du kan göra det.

Handla säkert på nätet

Det kan vara smidigt att handla varor på nätet. Men håll koll på var företaget finns som du beställer varorna från. Varor som säljs i länder utanför EU kan innehålla kemiska ämnen som är förbjudna i Sverige och i EU.

Om du vill köpa en vara på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om varan är tillverkad för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är

  • bly och kadmium i smycken
  • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
  • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Om du vill handla bekämpningsmedel på nätet behöver du först ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.

Läs mer om att handla säkert på nätet

Läs mer om märkning och farosymboler

På Europakommissionens webbplats finns fler tips för att handla säkert på nätet Länk till annan webbplats.

Använd varor som de är tänkta att användas

Om du använder varor som de är tänkta att användas minskar du risken för att du får i dig farliga kemiska ämnen. Till exempel är det inte lämpligt att ett barn leker med sladdar, nycklar eller andra varor som inte är tillverkade för barn, eftersom sådana varor kan innehålla skadliga ämnen.

Men kom ihåg att om ditt barn vid något eller några fåtal tillfällen har sugit på något olämpligt, ska det vanligtvis inte utgöra någon risk. Mängden kemiska ämnen som barnet kan ha fått i sig vid några få tillfällen är sannolikt för liten för att det ska vara skadligt. Om barnet däremot har fått i sig en farlig kemisk produkt, såsom lampolja, tändvätska eller propplösare, behöver du direkt kontakta sjukvården.

Läs mer om barn och kemikalier

Leksaker är ofta säkrare för barn än andra saker

Leksaker ska vara säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom leksaker inte får innehålla vissa hälsoskadliga ämnen som får finnas i andra saker. Det är också bra att känna till att leksaker som är köpta efter år 2013 är säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU skärptes kraftigt under 2013. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

Läs mer om leksaker

God ventilation och dammtorkning minskar risken att få i sig kemikalier

God ventilation håller luften renare och får bort de ämnen som kommer ut i luften när exempelvis plast åldras, när din TV eller dator används och blir varm eller när du får hem nyköpt textil eller nya byggnadsmaterial. Kemikalier samlas också i damm. Därför är det bra att hålla dammet borta, särskilt i rum där små barn kryper och leker.

Rekommendationer för luft och ventilation finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tvätta nya textilier innan du använder dem för första gången

När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier. Kemikalierna kan påverka hälsan och förorena miljön på de platser där textilen tillverkas. Att förlänga livslängden på textilier och att köpa second kan minska riskerna för hälsan och miljön. För dig som köper nya textilier kan det vara bra att tvätta textilierna före användning, eftersom textilierna kan innehålla kemikalierester från tillverkningen.

Vid tillverkningen av skumgummi används vissa kemikalier som ibland kan finnas kvar i färdiga skumgummimadrasser och kuddar. Om en ny madrass luktar starkt är det bra att vädra den tills lukten har försvunnit.

Läs mer om textiler

Undvik antibakteriellt behandlade varor

Vissa varor behandlas med kemiska ämnen för att minska till exempel bakterietillväxt och dålig lukt, till exempel för att göra en sporttröja luktfri. Varan kan exempelvis vara märkt med ord som "behandlad mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial". Men de antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis redan efter de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till den ökande antibiotikaresistensen i samhället. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Läs mer om antibakteriellt behandlade varor

Miljömärkning av varor

Om en vara är miljömärkt kan det innebära att varan är fri från rester av vissa kemikalier, men eftersom det finns olika miljömärkningar som ställer olika höga krav är det bra att ta reda på vad märkningen står för.

Du har rätt att få information när du handlar

När du handlar i EU har du som konsument rätt att få information om särskilt farliga ämnen som kan finnas i prylar som du vill köpa, exempelvis mobiltelefoner, heminredning och kläder. Bland annat har du rätt att få veta om varan innehåller något särskilt farligt ämne som finns med på EU:s så kallade kandidatförteckning. Du har rätt att få denna information av den som säljer varan, om mängden särskilt farligt ämne i varan överstiger 0,1 procent av varans vikt. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen.

Läs mer om din rätt till information

Senast uppdaterad 6 december 2022