Närbild på en kvinnas händer när hon beställer något online på en surfplatta.

Om ett webbföretag säljer från ett land utanför EU kan helt andra kemikaliekrav gälla för deras produkter.

Handla säkert på nätet

Innehållsförteckning

Det kan vara smidigt att handla varor på nätet. Men håll koll på var företaget finns som du beställer varorna från. Varor som säljs i länder utanför EU kan innehålla kemiska ämnen som är förbjudna i Sverige och i EU.

Varor kan innehålla förbjudna ämnen

Varor som säljs i Sverige och inom EU har höga krav på sig att de ska vara säkra att använda. Alla företag inom EU måste följa den kemikalielagstiftning som gäller, även om företaget importerar varor från länder utanför EU. Om du beställer något via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav. I värsta fall kan varan innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom de är skadliga för hälsa eller miljö.

Om du vill köpa en vara på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om varan är tillverkad för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är

  • bly och kadmium i smycken
  • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
  • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Om du vill handla bekämpningsmedel på nätet behöver du först ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.

Läs mer om reglerna för bekämpningsmedel

Inte samma rätt att få information

Om du köper en vara från ett företag inom EU har du alltid rätt att få reda på om varan innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns upptagna på EU:s Kandidatförteckning. Om du köper varor från ett företag utanför EU kan det vara svårt att få information om varans innehåll och om varan innehåller något ämne som kan vara farligt.

Läs mer om din rätt att få information om farliga ämnen inom EU

Krav på märkning

Kemikalier kan vara farliga om de används på fel sätt. Inom EU finns en lag om att alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med en farosymbol. Det kan till exempel vara vissa sprayburkar, rengöringsmedel och lampoljor. Det ska också framgå av märkningen hur produkten kan användas på ett säkert sätt. Den lagstiftningen gäller inom EU, och det är därför inte säkert att kemiska produkter är märkta om du köper dem från ett land utanför EU. Om produkten är märkt kommer det troligen inte att vara på svenska och det kan då vara svårt att förstå informationen om risker och hur man ska skydda sig.

Läs mer om märkning och farosymboler

Läs mer om e-handel på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

På Europakommissionens webbplats finns fler tips för att handla säkert på nätet Länk till annan webbplats.

Ha koll på vilken typ av företag du handlar av online

Det finns olika typer av butiker på nätet, butiker som kan ha sin hemvist både inom och utanför EU. Därför kan villkoren för att sälja varor på nätet och vilka kemikalielagar företagen måste följa se olika ut beroende på var i världen de ligger. Du som konsument påverkas av detta genom att vissa ämnen som är begränsade eller förbjudna i Sverige och EU kanske inte är det utanför EU. Här listar vi de olika typerna av företag som finns online.

Webbutiker

En klassisk affärsmodell där varje led i företagskedjan köper och säljer produkter till varandra och produkterna levereras från tillverkare till importör och slutligen distributör. Det innebär att varje led i kedjan är ansvariga för produktens säkerhet.

En webbutik har alltid sina kontaktuppgifter till den ansvariga för butiken. Leveranstider är korta eftersom de har egna lager. Läs gärna på butikens ”Om oss”-sidor för att ta reda på mer information om dem som står bakom sajten och hur man kontaktar dem.

Marknadsplatser

Marknadsplatser, såsom stora sajter med en massa olika produkter där du kan söka på och handla din produkt, agerar bara som mellanhand åt många olika säljare. Vem som är säljare anges oftast på dessa marknadsplatser. Produkterna levereras direkt till dig av säljaren eller tillverkaren. Marknadsplatsen är därför inte ansvarig för produktsäkerheten utan det blir den som anges som säljare. Finns säljaren utanför EU innebär det att inget företag inom EU granskat produkten innan du får den och därmed inte har koll på hur säker produkten är.

En marknadsplats har ofta många språk du kan välja mellan och en mycket stor mängd produkter i alla produktkategorier. Här anges säljaren för varje produkt och det kan vara leveranstider då produkterna skickas från lager utanför EU.

Dropshipping-butiker

Dropshipping-butiken ser ut som en vanlig webbutik, men fungerar ungefär som en marknadsplats. Det innebär att den också är en mellanhand och saknar eget lager. Skillnaden är dock att det ofta inte anges någon annan säljare. Därför anser vi att dropshipping-butiken blir ansvarig för produkternas säkerhet.

Finns säljaren utanför EU innebär det att inget företag inom EU granskat produkten innan du får den. Många dropshipping-företag saknar kontaktuppgifter till vem som är ansvarig för sidan, oftast finns bara en mejladress.

En dropshipping-butik har ofta mindre webbsajter med mer nishade produkter. De använder ofta bilder som också många andra dropshipping-företag använder. Sök därför gärna på produktbilden innan du köper produkten. På det viset kan du hitta motsvarande produkt och jämföra priser.

Allmänna tips från Kemikalieinspektionen när du handlar på nätet

Om du är osäker på ett vilken typ av e-handelsbutik du tänker handla ifrån, ställ frågor till butikens kundtjänst.

I vår tillsyn har vi sett att marknadsplatser och dropshipping-butiker har många fler brister i kemikaliesäkerheten än vanliga webbutiker. Var därför noggrann med att ta reda på information om produkternas säkerhet när du handlar på dessa sajter.

Senast uppdaterad 24 maj 2023