Ett litet barn som stoppar en leksak i munnen.

Små barn utforskar världen genom att stoppa saker i munnen och de är extra känsliga för kemikalier eftersom de fortfarande utvecklas.

Barn är särskilt känsliga

Barn är särskilt känsliga för farliga kemiska ämnen. Därför är det bra med kunskap som kan göra det lättare för dig att göra medvetna val i vardagen och skydda barnen bättre.

Det ofödda barnet

Under graviditeten sker en snabb utveckling av det ofödda barnet och under den tidiga utvecklingen är fostret extra känsligt. Moderkakan fungerar som en skyddande barriär mellan mamma och barn, men den skyddar inte mot allt. Därför är det bra att redan som blivande förälder göra medvetna och kemikaliesmarta val i vardagen för att ge barnet ett så bra skydd som möjligt.

När barnet är fött

Hos det nyfödda barnet och även hos det lite större barnet är det framför allt de organsystem som utvecklas mest efter födseln som är känsligast, till exempel immunförsvaret och hjärnan. Hjärnan är extra utsatt eftersom de skyddssystem som vuxna har inte har utvecklats färdigt hos barn.

Det finns också andra faktorer som gör barn särskilt utsatta. Barn andas snabbare och de äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vad vuxna gör. De riktigt små barnen utforskar vanligtvis sin omgivning genom att känna och smaka på saker, vilket också gör dem särskilt utsatta. Barn som kryper och leker mycket på dammiga golv utsätts också för en ökad mängd kemiska ämnen, eftersom kemikalier i luften kan samlas i damm. Bra ventilation minskar mängden kemikalier både i luften och i damm.

Lyssna på vårt podcastavsnitt Kemikalier i barns vardag

Information på andra webbplatser

Läs om material i kontakt med livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om barn och kosmetiska produkter på Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Med hållbarhetscertifieringen Grön Flagg kan barn och pedagoger tillsammans arbeta för att skapa en kemikaliesmart förskola och skola Länk till annan webbplats.

På Upphandlingsmyndigheten finns upphandlingskriterier för en giftfri förskola Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 december 2022