En kvinna packar leveranser och bokför.

Företagen har ansvar för att de produkter de säljer är säkra och följer kemikalielagstiftningen. Det gäller både kemiska produkter som tvättmedel, lim och målarfärg och andra varor som kläder, möbler och elektronik.

Företagen har ansvaret

Företagen har ansvar för att varor och produkter som säljs i Sverige är säkra och följer kemikalielagstiftningen. Om du har frågor om innehållet i en särskild vara eller kemisk produkt är det bra att vända sig till företaget som ligger bakom produkten.

Alla företag som säljer varor eller kemiska produkter har ansvar för att varan eller produkten är säker att använda och att innehållet följer lagstiftningen. Möbler, kläder och elektronik är exempel på varor. Tvättmedel, lim och målarfärg är exempel på kemiska produkter. Företagen ansvarar också för att kemiska produkter är tydligt märkta med faromärkning och information om hur produkten kan användas på ett säkert sätt.

Om varan eller produkten är tillverkad inom EU är det företaget som har tillverkat den som har ansvar för att innehållet är säkert. Om varan eller produkten är importerad från ett land utanför EU så är det företaget som har importerat varan eller produkten som har ansvar för att den följer EU:s lagar.

Skor, kläder, plånböcker, skärp och mobiltelefoner är exempel på sådant som räknas som varor i kemikalielagstiftningen. Andra exempel på varor är möbler, cyklar, trädgårdsslangar, träningsredskap, textilier, elektronik, leksaker och mycket annat.

Skor, kläder, plånböcker, skärp och mobiltelefoner är exempel på sådant som räknas som varor i kemikalielagstiftningen. Andra exempel på varor är möbler, cyklar, trädgårdsslangar, träningsredskap, textilier, elektronik, leksaker och mycket annat.

Flera flaskor med kemiska produkter på en butikshylla.

Tändvätska, t-sprit, spolarvätska, glykol, rengöringsmedel, målarfärg och lim är exempel på sådant som räknas som kemiska produkter enligt kemikalielagstiftningen.

Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller

Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller av varor och kemiska produkter som finns på den svenska marknaden, men vi granskar dem inte innan de kommer ut på marknaden. Det är företagens ansvar att produkterna som kommer ut på marknaden följer kemikalielagstiftningen.

Din rätt att få information

Läs mer om Kemikalieinspektionens uppdrag och vad vi gör

Läs mer om kemikalier på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 april 2024