Regler om leksaker

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dessa regelverk är leksaksdirektivet ett av de mer omfattande. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EGlänk till annan webbplats

(senast konsoliderad 2019-11-18)

Senast uppdaterad 19 mars 2021