Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Lämna synpunkter på ändringsförslag i leksaksdirektivet

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom leksaksdirektivet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom leksaksdirektivet

Inget samråd pågår.

Senast uppdaterad 1 november 2023