Lämna synpunkter på ändringsförslag i leksaksdirektivet

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom leksaksdirektivet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

EU-kommissionens förslag till ny leksaksförordning

EU- kommissionen presenterade den 28 juli 2023 ett förslag till en leksaksförordning som är tänkt att ersätta dagens leksaksdirektiv. Kommissionen föreslår bland annat att de gällande kemikaliereglerna stärks för att skydda barnen.

Förslaget ska förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Här kan du läsa förslaget om en ny leksaksförordning och lämna synpunkter, senast 31 oktober 2023 Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd inom leksaksdirektivet

Inget samråd pågår.

Senast uppdaterad 15 september 2023