Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Färger och lacker - VOC

VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon. VOC står för Volatile organic compounds.

Ändringsdirektiv och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade direktivtexten.

Alla ändringsdirektiv och rättelser till VOC-direktivet 2004/42/EG finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 september 2021