Avfallsdirektivet

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker. Det är Kemikalieinspektionen som ansvarar för den här bestämmelsen. Resten av bestämmelserna i Avfallsdirektivet tillhör Naturvårdsverkets ansvarsområde.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor till SCIP-databasen.

Konsoliderad direktivstext 2008/98/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

(senast konsoliderad 2018-07-05)

Ändringsdirektiv och rättelser

Ändringsdirektiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

Ändringsdirektivet inför bland annat kraven att se till att leverantörer av varor från 5 januari 2021 ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till Echas SCIP-databas. Ändringen finns också med i den konsoliderade direktivstexten från 2018-07-05.

Alla ändringsdirektiv och rättelser till Avfallsdirektivet 2008/98/EG finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

Genomfört i svensk lagstiftning

Regeln kommer att införas i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Vi kommer att publicera en länk här till föreskriften när regeln är införd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej