Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Svavel i marint bränsle

För att minska utsläppen av svaveloxider från fartyg finns EU:s svaveldirektiv som begränsar halten svavel i marint bränsle. Enligt svaveldirektivet får svavelhalten i fartygsbränslen inte överstiga 0,1 procent i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

Ändringsdirektiv och rättelser

Det finns inga ändringsdirektiv.

Senast uppdaterad 31 mars 2022