Svavel i marint bränsle

För att minska utsläppen av svaveloxider från fartyg finns EU:s svaveldirektiv som begränsar halten svavel i marint bränsle. Enligt svaveldirektivet får svavelhalten i fartygsbränslen inte överstiga 0,1 procent i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

Läs mer om reglerna för svavel i marint bränsle.

Konsoliderad direktivtext  

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/802 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen.

Ändringsdirektiv och rättelser

Det finns inga ändringsdirektiv.

Grunddirektiv

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/802 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen  av den 11 maj 2016.

Det gamla direktivet, Rådets direktiv 1999/32/EG, har upphävts genom ovanstående direktiv.

Genomfört i svensk lagstiftning

Svavelförordning (SFS 2014:509)

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej