Fluorerade växthusgaser

Den 1 januari 2015 trädde en ny, omarbetad EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft, f-gasförordningen. Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser inom EU.

Läs mer om vad växthusgasreglerna handlar om

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 om fluorerade växthusgaser, f-gasförordningen. 

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade förordningstexten.

Alla ändringsförordningar till f-gasförordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej