Regler om tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, även kallad detergentförordningen, ska minska miljöriskerna med rengöringsmedel och förbättra informationen till konsumenter. Förordningen gäller alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedellänk till annan webbplats

(senast konsoliderad 2015-06-01)

Senast uppdaterad 6 februari 2021