Regler om tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, även kallad detergentförordningen, ska minska miljöriskerna med rengöringsmedel och förbättra informationen till konsumenter. Förordningen gäller alla kemiska produkter som används till att rengöra fasta ytor, kläder, textilier och husgeråd.

Läs mer om tvätt- och rengöringsmedel.

EU-kommissionens frågor och överenskomna svar om Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (på engelska).

Faktablad: Regler för tvätt- och rengöringsmedel

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
(senast konsoliderad 2015-06-01)

Ändringsförordningar och rättelser

Alla ändringsförordningar till tvätt- och rengöringsmedelsförordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej