Aktuellt om växtskyddsmedel med glyfosat

Innehållsförteckning:

På den här sidan hittar du samlad information om vad som gäller för enskilda växtskyddsmedel med glyfosat i Sverige. Medel med glyfosat får numera endast användas yrkesmässigt av personer med särskild utbildning och tillstånd för behörighetsklass 2L. Sedan oktober 2021 gäller ett förbud för användning av växtskyddsmedel i vissa områden, vilket berör medel med glyfosat.

Medel med glyfosat godkända i Sverige

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. EU-kommissionen har förnyat godkännandet för glyfosat som verksamt ämne från den 15 december 2023. Godkännandet gäller till och med den 15 december 2033. Alla växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste få ett nytt eller förnyat godkännande i varje land där det ska säljas och användas. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som utvärderar och beslutar om godkännanden för växtskyddsmedel efter ansökan från företag.

En ansökan om förnyat produktgodkännande ska skickas in inom 3 månader efter det att godkännandet av det verksamma ämnet som ingår i växtskyddsmedlet har förnyats och ska tillämpas. Företag som vill fortsätta att sätta ut växtskyddsmedel med glyfosat på den svenska marknaden måste därför ansöka senast den 15 mars 2024 om ett förnyat produktgodkännande hos Kemikalieinspektion.

  • I avsnitten nedan framgår vad som gäller för enskilda produkter och registreringsnummer.
  • Observera att produkter med samma namn kan förekomma under flera registreringsnummer, med olika utfasningstider.
  • Mer information om besluten för enskilda medel, till exempel ändrade användningsvillkor, hittar du i vårt bekämpningsmedelsregister.

Gå till bekämpningsmedelsregistret. Länk till annan webbplats.

Läs mer om glyfosat som verksamt ämne.

Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har beslutat om flera nya godkännanden för produkter som innehåller glyfosat som verksamt ämne. I avvaktan på beslut om ett förnyat godkännande för glyfosat som verksamt ämne kunde de produktgodkännanden som skulle löpt ut den 15 december 2023 administrativt förlängas i ett år. Produkterna Gallup 360-K, KRYPT 540 och Credit Xtreme har därför i november 2023 fått sina godkännanden administrativt förlängda till den 15 december 2024.

Tabell 1 Produkter som fått nya produktgodkännanden

Produktnamn

Reg nr

Gäller till och med

Credit Xtreme

5602

2024-12-15

Gallup 360-K

5550

2024-12-15

KRYPT 540

5551

2024-12-15

Jablo FL

5871

2024-12-15

Spectra FL

5872

2024-12-15

Halvetic

5897

2024-12-15

Boom Effekt

5962

2024-12-15

Roundup Dynamic

5964

2024-12-15

Roundup Gold ST

5965

2024-12-15

Jablo

5966

2024-12-15

Rodeo Plus

5967

2024-12-15

Roundup Flex 450

5973

2024-12-15

Roundup Ultra XL

5974

2024-12-15

Spectra Plus

5975

2024-12-15

Jablo Plus

5976

2024-12-15

Förnyade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om förnyat produktgodkännande för nio produkter som innehåller glyfosat. De förnyade produktgodkännandena, som beslutades innan glyfosat fick ett administrativt förlängt ämnesgodkännande, kunde bara gälla till den 15 december 2023. I avvaktan på beslut om ett förnyat godkännande för glyfosat som verksamt ämne så kunde de produktgodkännandena administrativt förlängas i upp till ett år. Produkterna Gallup Hi-Aktiv, Gallup Biograde 360, Glypper, Roundup Ultra, Roundup Flex, Roundup Flick och Glyphomax 380 har därför i november 2023 fått sina godkännanden administrativt förlängda till den 15 december 2024. De två förnyade produktgodkännandena, som beslutades efter den administrativa förlängningen av ämnesgodkännandet för glyfosat i december 2022, gäller redan till 2024-12-15.

Produkter med förnyade produktgodkännanden har i de flesta fall fått nya registreringsnummer och till viss del ändrade användningsvillkor. Det betyder att produkter med äldre registreringsnummer ska fasas ut. Anståndsperioderna för utfasning av produkter med äldre registreringsnummer är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabell 2 och 3 kan du se vad som gäller för enskilda produkter.

Tabell 2. Produkter som fått förnyat produktgodkännande med nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Äldre reg nr

Nytt produkt­namn

Nytt reg nr

Gäller till och med

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

Gallup Hi-Aktiv

5517

2024-12-15

Barclay Gallup Biograde 360

4812

Gallup Biograde 360

5518

2024-12-15

Glypper

5043

-

5519

2024-12-15

Roundup Ultra

3937

-

5773

2024-12-15

Roundup Flex

5065

-

5844

2024-12-15

Roundup Flick

5297

-

5845

2024-12-15

Glyphomax 480

5109

-

5750

2024-12-15

Roundup PowerMax

5869

-

5830

2024-12-15

Roundup Plug

5831(oförändrat)

-

5831(oförändrat)

2024-12-15

Tabell 3. Utfasning av produkter med äldre registreringsnummer

Produkt­namn

Äldre reg nr

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

2019-06-30

2020-06-30

Barclay Gallup Biograde 360

4812

2019-06-30

2020-06-30

Glypper

5043

2019-06-30

2020-06-30

Roundup Ultra

3937

2022-12-31

2023-12-31

Roundup Flex

5065

2023-04-30

2024-04-30

Roundup Flick

5297

2023-04-30

2024-04-30

Glyphomax 480

5109

2023-04-30

2024-04-30

Roundup PowerMax

5296

2023-04-30

2024-04-30

Roundup PowerMax

5830

2023-07-31

2024-07-31

Roundup Plug

5718

2023-04-30

2024-04-30

Godkännanden som upphör

Aktuella återkallanden och utfasningar

Produktgodkännandena för produkterna Roundup Ultra med reg nr 5773, Roundup Plug med reg nr 5831, Roundup Flex med reg nr 5844, Roundup Flick med reg nr 5845, Jablo FL med reg nr 5871 samt Spectra FL med reg nr 5872 har återkallats. Återkallandena beror på att innehavarna av produktgodkännandena inte har ansökt om något förnyat produktgodkännande för sina produkter. I tabell 3 kan du se vilka anståndstider som gäller för utfasning av produkterna.

Tabell 3. Produkter med godkännanden som upphör och fasas ut

Produkt­­namn

Reg nr

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Roundup Ultra57732024-09-152025-09-15
Roundup Plug58312024-09-152025-09-15
Roundup Flex58442024-09-152025-09-15
Roundup Flick58452024-09-152025-09-15
Jablo FL58712024-09-152025-09-15
Spectra FL58722024-09-152025-09-15

Äldre återkallanden där utfasningstiderna löpt ut

För produkterna Roundup E, Roundup Gel, Roundup Gel Max, Roundup Q och Roundup Terrace, som hade en administrativ förlängning till den 31 oktober 2021, har företagen valt att återta sina ansökningar om förnyade produktgodkännanden.
För produkterna Glypro Bio och Glyphomax Bio, som hade en administrativ förlängning till 2021-03-31, har företagen valt att återta sina ansökningar om förnyat produktgodkännande.
För produkterna Jablo (inklusive Spectra PHT-0011-4972) och Roundup Gold ST, som var administrativt förlängda till 31 juli 2020, valde företagen att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.
För produkten Envision, som var administrativt förlängd till 31 december 2019, valde företaget att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.
För sju produkter med glyfosat valde företagen redan från början att inte ansöka om förnyat produktgodkännande.
Kemikalieinspektionen har därför beslutat om anståndsperioder för utfasning av samtliga ovanstående produkter. Anståndsperioderna är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabell 4 ser du vilka tider som gäller för varje enskild produkt.

Tabell 4. Äldre produkter med godkännanden som tidigare upphört och fasats ut

Produkt­­namn

Reg nr

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Roundup Terrace

4996

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Q

4562

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Gel Max

5305

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Gel

5066

2022-04-30

2023-04-30

Roundup E

5118

2022-04-30

2023-04-30

Glypro Bio

4753

2021-06-30

2022-06-30

Glyphomax Bio

4457

2021-06-30

2022-06-30

Jablo

Gäller även för Spectra, som har ett parallell­handels­tillstånd

4972

2021-01-31

2022-01-31

Roundup Gold ST

4969

2021-01-31

2022-01-31

Envision

4490

2020-06-30

2021-06-30

Roundup G

4036

2019-07-01

2020-07-01

Kvick Down Bio

4367

2019-07-01

2020-07-01

Glyfonova Bio

4471

2019-07-01

2020-07-01

Touchdown Premium

4472

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio Spray

Gäller även för Keeper Total S som har parallell­handels­tillstånd och för Combat Spray som är ett ytterligare namn.

4489

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio

Gäller även för Keeper Total K som har parallell­handels­tillstånd och för Combat som är ett ytterligare namn.

4504

2019-07-01

2020-07-01

Resolva Weedkiller

5244

2019-07-01

2020-07-01

Clinic Up, som har ett parallell­handels­tillstånd knutet till Barclay Gallup Biograde 360, reg nr 4812, fasas också ut

-

2019-07-01

2020-07-01

Begränsningar för medel med glyfosat i Sverige

Regeringen har beslutat om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Beslutet kommer att beröra växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och som är godkända för användning i dessa områden.

Läs mer om regeringens förbud mot växtskyddsmedel i vissa områden.

Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Senast uppdaterad 23 maj 2024