Aktuella beslut 2024

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2024. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser.

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under år 2024 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänd

från och med

Användningsområde och behörighetsklass

Povesi5982propamokarb2024-06-12Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.
Betasana 160 SE5981fenmedifam2024-06-05Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behörighetsklass 2L.
Zoral5980pinoxaden
halauxifen-metyl
florasulam
2024-06-04Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och dinkelvete.Behörighetsklass 2L.
Flurostar Forte5977fluroxipyr -1-metylheptylester2024-05-17Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete och durumvete. Mot snärjmåra och nattskatta i odlingar av fodermajs och kärnmajs. Mot tusensköna och maskros i odlingar av etablerad gräsvall och gräsfrövall för utsäde. Mot snärjmåra och våtarv i odlingar av nyetablerad gräsvall och gräsfrövall för utsäde. Behörighetsklass 2L.
Jablo Plus5976glyfosat2024-05-06Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Behörighetsklass 2L.
Spectra Plus5975glyfosat2024-05-06Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Behörighetsklass 2L.
Roundup Ultra XL5974glyfosat2024-05-06Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L.
Roundup Flex 4505973glyfosat2024-05-06Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L.
Avoxa Maxx5969mesosulfuronmetyl
pinoxaden
2024-05-03Mot ogräs i odlingar av vete, rågvete och höstråg. Behörighetsklass 2L.
Kayak Era5971cyprodinil
protiokonazol
2024-04-26Mot svampangrepp i odlingar av vete, durumvete, speltvete, korn, råg, havre och rågvete. Behörighetsklass 2L.
Beloukha Garden5970pelargonsyra2024-03-22Mot ogräs och mossa utom på skogsmark eller jordbruksmark. Behörighetsklass 3.
Teppeki Ultra SG 50%5957flonikamid2024-03-22Mot bladlöss i odlingar av kärnfrukt, korn, havre, vete, råg, rågvete, speltvete, ärter, torkade bönor samt färska bönor med balja. Behörighetsklass 2L.
Rasput5963boskalid2024-03-14Mot bomullsmögel i höstraps. Behörighetsklass 2L.
Univoq5954fenpicoxamid
protiokonazol
2024-03-14Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, durumvete, speltvete, höstrågvete, höstråg, vårvete, vårrågvete och vårråg. Behörighetsklass 2L.
Beloukha5961pelargonsyra2024-03-13För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.
Rodeo Plus5967glyfosat2024-03-12Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Behörighetsklass 2L.
Jablo5966glyfosat2024-03-12Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L.
Roundup Gold ST,5965glyfosat2024-03-12Mot ogräs och annan vegetation. Mot stubbskott. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa och vall. Behörighetsklass 2L.
Roundup Dynamic5964glyfosat2024-03-12Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i raps, rybs, senap, lupin, lin, hampa, baljväxter och vall. Mot stubbskott. Behörighetsklass 2L.
Boom Efekt5962glyfosat2024-03-12Mot ogräs och annan vegetation. För nedvissning i vall, raps, senap, lupin, lin, hampa, vete, speltvete, rågvete, korn, råg och havre. Behörighetsklass 2L.
Eledura5960prosulfokarb, diflufenikan halauxifen-metyl2024-03-01Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg och rågvete. Behörighetsklass 2L.
Jura Max5959prosulfokarb diflufenikan2024-03-01Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, höstråg, rågvete, höstdurumvete och speltvete. Mot ogräs i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.
Gajus5956petoxamid
pikloram
2024-02-21Mot ogräs i odlingar av höstraps. Behörighetsklass 2L.
Beflex 500 SC5951beflubutamid2024-02-16Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn. Behörighetsklass 2L.
Signature Xtra Stressgard5949fosetylaluminium2024-02-09Mot snömögel och antraknos på tee och green på golfbanor. Behörighetsklass 2L.
Katoun Gold5950pelargonsyra2024-01-26Mot ogräs och mossa utom på skogsmark eller jordbruksmark. Behörighetsklass 3.
Shinkon5939amisulbrom2024-01-15Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre. Behörighetsklass 2L.
Diode5937mesotrion2024-01-16Mot örtogräs i majs för foderproduktion. Behörighetsklass 2L.
Patton5929protiokonazol2024-01-16Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.
Vamos
5933fluazinam2024-01-01 (beslutad dec 2023)Mot svampangrepp i odling av potatis. Behörighetsklass 2L.

 2. Ändrade produktgodkännanden

Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.

För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.

För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b.

För utfasningstider för utgående registreringsnumren, se tabell 2c.

Observera vid byte av regnr att UPMA och PHT alltid är länkade till ett visst registreringsnummer och därför fasas ut med samma anståndstider som detta (se tabell 2c).

Tabell 2a. Ändrade produktgodkännanden med oförändrat registreringsnummer

Produkt

Reg nr

Ändring

Gäller från och med

Propulse SE 2505347Tillägg av nytt användningsområde: Mot svampangrepp i odling av gräsfrö till utsäde.2024-06-19
Sempra5248Ändrad klassificering och märkning tillägg av faroklassen Hudsensibiliserande i farokategori 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.2024-06-05
Starship5716Klassificering och märkning - tillägg H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.2024-05-28
Ally 20 SX5885Ändrade användningsvillkor. Mot örtogräs i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn BBCH 20–29. Mot örtogräs i odlingar av vårvete, vårkorn och havre BBCH 12-29.2024-05-24
Focus Ultra5328Ändrad klassificering och märkning tillägg av faroklassen Reproduktionstoxicitet i farokategori 2, H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.2024-05-24
Stabilan 750 SL5408Ändrad klassificering, tillägg av faroklassen Korrosivt för metaller i farokategori 1.
2024-05-14
Asperello Biocontrol5913Namnbyte. Tidigare namn: Asperello.2024-05-02
Cuadro NT5291Ändrad klassificering och märkning till faroklassen Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter, farokategori Kronisk 2.2024-04-11
VextaDim 240 EC5887Tidpunkt för användning i höstraps ändras från grödans utvecklingsstadium BBCH 20-30 till BBCH 10-30.2024-04-26
Lenvyor5930Ändring av användningsvillkoret för maximal dos per säsong till 1,5 L/ha i odlingar av korn, höstrågvete, höstråg och vårhavre.2024-01-30
Lalstop G46 WG5738Nya användningsområden: Mot gråmögel i odlingar av jordgubbar. Mot svampangrepp genom inblandning i substrat. Mot svampangrepp i odling av grönsaker, prydnadsväxter och plantskoleväxter.2024-01-25
Tabell 2b. Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt

Nytt reg nr

Ändring

Gäller från och med

Utgående reg nr

Infinito5955Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet fluopiklolid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat. 2.2024-02-165072
Mospilan SG5948Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet acetamiprid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat. 2.2024-02-155708
Phostoxin Pellets5952Byte av innehavare.2024-02-015338
Sekator OD5938Ändrade användningsvillkor2024-02-015199
Tabell 2c. Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Infinito, samt tillhörande UPMA
5072Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet fluopiklolid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat. 2.-2024-11-22
Mospilan SG samt tillhörande UPMA5708Harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet acetamiprid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Repro kat.2.-2024-11-22
Phostoxin Pellets5338Byte av innehavare.2024-07-312025-07-31
Sekator OD5199Ändrade användningsvillkor2024-07-312025-07-31

 3. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produkter på den svenska marknaden. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För information om produkter som bytt regnr men som finns kvar på marknaden, se i stället Tabell 2b och 2c. )

UPMA och PHT är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som utgående registreringsnummer.

Tabell 3a. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Admiral 10 EC5336Återkallas av innehavaren.2024-12-312025-12-31
Pirouette5298Återkallas av innehavaren.2024-11-302025-11-30
Spectra FL5872Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.2024-09-152025-09-15
Jablo FL5871Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.2024-09-152025-09-15
Roundup Flick5845Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.2024-09-152025-09-15
Roundup Flex samt UPMA5844Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.2024-09-152025-09-15
Roundup Ultra5773Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.2024-09-152025-09-15
Roundup Plug5831Innehavaren har inte ansökt om förnyat produktgodkännande.2024-09-152025-09-15
Harmonix Turf Defense5857Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.2024-04-302025-03-31

Tabell 3b. Produktgodkännanden och UPMA eller PHT som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör inom EU

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne som upphör inom EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Zorvec Endavia5614bentiavalikarb2024-12-132024-12-13
Movento SC 100 samt UPMA (godkännandet upphör 2024-04-30)5246spirotetramat2024-10-312025-10-31


4. UPMA - mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2024. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt

Reg nr som UPMA kopplar till

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller från och med

INFINITO5955Mot svampangrepp i frilandsodlingar av purjolök, salladslök, schalottenlök, vitlök, kepalök, kål, kryddväxter, gurka, spenat, sallat och baby leaf.2025-05-29
Duplosan D5664Mot ogräs i utsädesproduktion av vit- och rödklöver.2025-05-24
Glypper5519Mot Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), Tromsöloka (Heracleum persicum) och Parkslide (Reynoutria japonica)2024-04-11
Allstar5691Mot skorv och mjöldagg i odlingar av äpple och päron.2024-04-05
Teppeki Ultra SG 50%5957Mot bladlöss i odlingar av huvudkål, brysselkål, plantskoleväxter, prydnadsväxter, bär, små frukter, rotgrönsaker, knölgrönsaker samt i utsädesproduktion av korsblommiga växter, spenat, mangold och örter.2024-03-22
Basagran SG5895Mot ogräs i odlingar av kepalök, schalottenlök, sockermajs, torra kokbönor och gröna bönor med skida.2024-03-13
Mospilan SG5948Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver.2024-03-08
Lalstop G46 WG5738Mot svampangrepp i odlingar av bär och små frukter. Mot svampangrepp i odlingar av äpple. Mot svampangrepp på tee, green och krage på golfbanor.2024-01-25
Raptol5351Mot insektsangrepp i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar.2024-01-09
Corum5912
Mot örtogräs i utsädesodlingar av klöver
2024-01-09

5. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljat under 2024. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Gäller från och med

Svensk referensprodukt

Lm CanvasPHT-0087-49822024-04-22Leimay

6. Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens vid nödsituationer på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetstid

ExirelcyantraniliprolMot kålmal i odlingar av rybs och raps.

fr o m 2024-06-14
t o m 2024-10-12

Carnadine5893Mot kålmal i odlingar av vårraps och vårrybs.

fr o m 2024-06-04
t o m 2024-09-27

Karate 5 CSlambda-cyhalotrinMot jordloppor i odlingar av babyleaf och mot trips i odlingar av purjolök.

fr o m 2024-05-23

t o m 2024-09-08

Nexide CS5595Mot fritfluga (Oscinella frit) i odlingar av fodermajs och kärnmajs i mellanbygder och skogsbygder.

fr o m 2024-05-03
t o m 2024-06-30

Senast uppdaterad 25 juni 2024