Anståndsperioder för utfasning av växtskyddsmedel

När ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel har upphört att gälla kan Kemikalieinspektionen besluta om anståndsperioder för utfasning. Under anståndsperioderna får medlet fortsätta att säljas, lagras eller användas.

Kemikalieinspektionen får besluta om anståndsperioder för utfasning när ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel upphör. De maximala anståndsperioder som kan beslutas anges i EU:s växtskyddsmedelsförordning växtskyddsmedelsförordning och är sex månader för att sälja och distribuera medlet samt 18 månader för att lagra, använda och bortskaffa befintliga lager.

Beslutade anståndsperioder som gäller för enskilda växtskyddsmedel publiceras i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. I registret framgår vilka sista datum som gäller för försäljning och distribution samt för lagring, användning och bortskaffning för enskilda medel.

Om ett produktgodkännande har ändrats så att medlet har fått ett nytt registreringsnummer, gäller anståndsperioderna för utfasning av medel märkta med det äldre registreringsnumret.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Information om aktuella beslut med anståndsperioder för utfasning hittar du också på våra web-sidor med aktuella beslut. Det finns en sida för varje kalenderår sedan år 2019.

Gå till sidan Aktuella beslut 2022.

Senast uppdaterad 24 maj 2022