Behörighets­klasser för be­kämp­nings­medel

I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för kemiska bekämpningsmedel och biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner.

Kemikalieinspektionen beslutar vid godkännandet av ett medel vilken behörighetsklass det ska tillhöra. Behörighetsklassen beror på flera faktorer. Det kan vara halten av det verksamma ämnet, förpackningens storlek, användningsområdet, appliceringsmetoden eller om medlet är i fast form, gas eller vätska. Det kan också bero på vilken behörighetsklass som ett företag har ansökt om godkännande för. Därför kan olika medel med samma verksamma ämne placeras i olika behörighetsklasser.

Behörighetsklassen visar vem som får använda medlet

Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av alla, vilket innebär att även privatpersoner får använda medel i klass 3.

Det är endast för produkter godkända i Sverige som dessa behörighetsklasser används. Det finns inget gemensamt system inom EU för behörighetsklasser eller utbildning.

För bekämpningsmedel i klass 1 och 2 kan det behövas särskild utbildning och tillstånd för användning. En bokstavsbeteckning tillsammans med behörighetsklassen visar vilken myndighet som ger tillstånd. Tabellen nedan visar vad som gäller för de olika klasserna och bokstavsbeteckningarna.

Exempel på behörighetsklasser och särskilda krav

Klass

Tillåten an­vänd­ning

Kräver till­stånd

Kräver ut­bild­ning

Myndig­het

Typ av be­kämp­nings­medel

1 AV

Yrkes­mässig

Ja

Ja

Arbets­miljö­verket

Biocidprodukter, till exempel vissa trä­skydds­­medel

1 L

Yrkes­mässig

Ja

Ja

Jordbruks­verket eller Läns­styrelsen

Växt­skydds­medel

1 SO


(1 SO X)

Yrkes­mässig

Ja

Ja

Folk­häl­so­myn­dig­heten

Biocidprodukter, till exempel vissa insekt­icider och rodent­icider

2

Yrkes­mässig

Nej

Nej


Biocid­pro­dukter

2 L

Yrkes­mässig

Ja

Ja

Jordbruks­verket

eller Läns­styrelsen

Växt­skydds­medel

3

Får användas av alla

Nej

Nej


Alla bekämp­nings­medel

L = Jordbruksverket eller Länsstyrelsen

SO = Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen)

AV = Arbetsmiljöverket

Om kunskapskravet är särskilt omfattande visas det med tilläggsbeteckningen X.

Behörighets­klasser för biologiska be­kämp­nings­medel

Idag gäller systemet med behörighetsklasser även för bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer. I äldre beslut kan dock vem som får använda medlet anges med ord istället, eftersom behörighetsklasser inte tidigare användes för biologiska bekämpningsmedel.

Systemet med behörighetsklasser används inte för biologiska bekämpningsmedel som innehåller makroorganismer, det vill säga nematoder, insekter och spindeldjur, så kallade NIS.

Reglerna

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. 2 kap 8§ och 18-24 §§ och 3 kap 7-8 §§ och 11-18 §§ Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3), 2 kap.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket om tillstånd för användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Läs mer hos Jordbruksverket om tillstånd för användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om tillstånd för användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2023