Utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Det krävs utbildning och ett utbildningsbevis för att få distribuera eller sälja växtskyddsmedel. Utbildning hålls av länsstyrelsen enligt kursplaner som Kemi­ka­lie­ins­pek­tionen har beslutat. Utbildningen samordnas med Jordbruksverkets utbildning för användare av växtskyddsmedel.

Du som säljer eller distribuerar växtskydds­medel ska ha någon hos dig som har gått utbildning och fått ett utbildningsbevis för att få tillhandahålla växtskyddsmedel på marknaden. Det gäller för alla led i en leverantörskedja och även vid försäljning via e-handel. Utbildningsbeviset ska förnyas senast var femte kurssäsong.

Minst en person med giltigt utbildningsbevis ska finnas tillgänglig vid försäljning av växtskyddsmedel. Personen ska kunna ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. Personen med utbildningsbevis måste inte finnas fysiskt på plats, utan kan istället vara tillgänglig via telefon vid försäljningstillfället.

Utbildningar av distributörer samordnas med och är desamma som Jordbruksverkets utbildningar för användning av växtskyddsmedel utomhus eller användning i och omkring växthus. Distributörer som har genomgått någon av dessa två utbildningar för användning av växtskyddsmedel, och som har erhållit ett giltigt utbildningsbevis, uppfyller kravet för att få sälja och distribuera växtskyddsmedel. För att fortsätta vara giltigt behöver utbildningsbeviset förnyas senast vart femte år genom en vidareutbildning, antingen i användning utomhus eller i och omkring växthus.

Kravet på utbildning kommer från EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och är infört i svensk lagstiftning. Reglerna finns i den svenska bekämpningsmedelsförordningen och i Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter.

Anmälan

Du anmäler dig till kurserna på Jordbruksverkets webbplats. För att få ett giltigt utbildningsbevis för att distribuera och sälja växtskyddsmedel ska du gå en fyra-dagars grundkurs i användning av växtskyddsmedel utomhus eller i användning i och omkring växthus. För att förnya ett utbildningsbevis ska du gå någon av vidareutbildningarna i användning utomhus eller i och omkring växthus.

Gå till anmälan för kurser för utbildningsbevis på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta länsstyrelsen i det län där du vill gå kursen.

Kemikalieinspektionens kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus (PDF 251 kB) , 252.9 kB.

Läs mer i reglerna

Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel

EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2023