Aktuella beslut 2022

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2022. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser. 

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under år 2022 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänd

från och med

Användningsområde och behörighetsklass

Sporax

5858

propamokarb

2022-12-09

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.

Innox

5856

protiokonazol

2023-01-02

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

Callisto 100 SC

5854

mesotrion

2022-12-06

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

SnigelNIX

5852

järn(III)fosfat

2022-11-17

Mot sniglar.

Behörighetsklass 3.

Azuleo

5853

cyazofamid

2022-11-16

Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.

Soratel

5843

protiokonazol

2022-11-11

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

Evagio Plus

5842

amisulbrom mandipropamid

2022-11-01

Mot bladmögel i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.

Vitrol GB

5846

järn(III)difosfat

2022-10-28

Mot sniglar och snäckor. Behörighetsklass 3.

MENNO Florades

5848

bensoesyra

2022-11-03

För desinfektion av ytor, växthus, utrymmen, kärl och verktyg avsedda för odling. Behörighetsklass 2L.

Madison SC 325

5839

protiokonazol

trifloxystrobin

2022-10-24

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

CORRIB 250

5828

protiokonazol

2022-09-27

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

ARBAN 250

5827

protiokonazol

2022-09-27

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

TEKO 250

5826

protiokonazol

2022-09-27

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

BOLT 250

5825

protiokonazol

2022-09-27

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

Pioli

5823

fluxapyroxad

2022-09-23

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

Cadou

5804

flufenacet

2022-08-31

Mot gräsogräs i odlingar av vete, korn, råg och rågvete. Behörighetsklass 2L.

Linati

5803

prosulfokarb

2022-08-19

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn. Mot ogräs i odlingar av potatis. Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. Behörighetsklass 2L.

Revydas

5783

mefentriflukonazol
boskalid

2022-07-08

Mot svampangrepp i odlingar av raps, rybs och oljerättika. Behörighetsklass 2L.

Clentiga

5772

imazamox

kinmerak

2022-06-15

Mot ogräs i odlingar av vårraps. Behörighetsklass 2L.

Stabilan 400 SL

5770

klormekvatklorid

2022-06-15

För tillväxtreglering i odlingar av vete, korn och råg, rågvete och havre. Behörighetsklass 2L.

Pro-Opti

5768

prosulfokarb

2022-06-08

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn.

Mot ogräs i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Argos

5766

apelsinolja

2022-06-08

För groningshämmande behandling av lagrad potatis. Behörighetsklass 2L.

Gullviks Grande

5767

florasulam
diflufenikan

2022-06-03

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, höstråg och höstrågvete.

Mot örtogräs i odlingar av gräs för utsäde. Behörighetsklass 2L.

Euskatel

5765

protiokonazol

2022-05-25

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Behörighetsklass 2L.

Tachigaren LS

5759

hymexazol

2022-05-20

Mot svampangrepp i odling av sockerbetor genom betning av utsäde. Behörighetsklass 2L.

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets

5755

svavel

2022-04-21

Mot svampangrepp i odlingar av grönsaker i växthus.

Behörighetsklass 2L.

Ethosat

5753

etofumesat

2022-04-06

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behörighetsklass 2L.

Stemper

5740

trinexapak

2022-03-17

För stråförkortning i odlingar av råg.

För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, korn och havre.

Behörighetsklass 2L.

QuickPhos 56% GE bags

5739

aluminiumfosfid

2022-03-01

Mot insektsangrepp i tomma lagerutrymmen.

Mot insektsangrepp vid inlagring av spannmål.

Behörighetsklass 1SoX.

Lalstop G46 WG

5738

Clonostachys rosea J1446

2022-02-18

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel. Behörighetsklass 2L.

Botiga

5737

mesotrion

pyridat

2022-02-15

Mot ogräs i odlingar av majs. Behörighetsklass 2L.

Evolya

5723

mesotrion

2022-02-16

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

Meristo

5722

mesotrion

2022-02-16

Mot ogräs i odlingar av majs. Behörighetsklass 2L.

Revyona

5736

mefentriflukonazol

2022-02-08

Mot svampangrepp i odlingar av raps, sockerbetor, majs, äpple och päron.

Mot blom- och grentorka och fruktmögel i odlingar av körsbär och plommon.

Mot torrfläcksjuka i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Relenya

5733

mefentriflukonazol

2022-01-19

Mot dvärgstinksot och stinksot i odlingar av höstvete. Behörighetsklass 2L.

Profound

5730

protiokonazol

2022-01-17

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

Glacis

5729

protiokonazol

2022-01-17

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. Behörighetsklass 2L.

2. Ändrade produktgodkännanden

Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.
För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.
För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b. Tabell 2c presenterar utfasningstider för produkter med de utgående registreringsnumren.

Tabell 2a. Ändrade produktgodkännanden med oförändrat registreringsnummer

Produkt

Reg nr

Ändring

Gäller från och med

Rizolex 50 SC

3823

Ändrade användningsvillkor för potatis.

2022-12-01

Folpan 500 SC

5208

Ändrad behörighetsklass från 1L till 2L.

2022-12-01

Kinto Plus

5527

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet tritikonazol, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklass Repr. 2.

2022-10-25

Moddus Start

5194

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet trinexapak, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 2.

2022-09-14

Moxa

5319

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet trinexapak, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 1.

2022-09-08

Elatus Era

5321

Nya användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av torra ärter, kikärter, bönor och linser. Mot mjöldagg och linprick i odlingar av lin.

2022-07-05

Timeline FX

5683

Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av korn.

2022-06-17

Prepper

5553

Nya användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av ärter, kikärter, bönor, linser, lupin och färska sojabönor genom betning av utsäde.

2022-06-22

Teppeki

4966

Nya användningsområden: Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.

2022-06-21

Revystar XL

5584

Nytt användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

2022-06-08

Skadekryps Effekt

4919

Ändrat användningsområde: Mot insekts-och kvalsterangrepp.

2022-05-19

Saracen Delta

5493

Nytt användningsområde: Mot örtogräs i odlingar av havre.

2022-05-17

Forester

4808

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet cypermetrin som medför att medlet får ny klassificering i faroklassen STOT RE 2.

2022-05-10

Latitude XL

5310

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet siltiofam, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 3.

2022-03-25

Latitude

4766

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet siltiofam, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklasserna STOT RE 2 och Aquatic Chronic 3.

2022-04-01

Gyllebo Plantskydd Flytande

4262

Förnyat produktgodkännande som lågriskprodukt eftersom det verksamma ämnet blodmjöl har blivit godkänt som ett verksamt ämne med lågrisk inom EU.

2022-03-01

Gyllebo Plantskydd Pulver

4261

Förnyat produktgodkännande som lågriskprodukt eftersom det verksamma ämnet blodmjöl har blivit godkänt som ett verksamt ämne med lågrisk inom EU.

2022-03-01

Vibrance Duo

5342

Tillägg av korn i användningsvillkoret:

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde.

2022-02-21

Hussar Plus OD

5661

Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av vårkorn och vårvete i utvecklingsstadiet BBCH 20-32 med max dos 70 mL produkt/ha och år.

2022-02-03


Tabell 2b. Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt

Nytt reg nr

Ändring

Gäller från och med

Utgående reg nr

Teppeki

5847

Ändrat antal behandlingar och tidpunkt för behandling i potatis.

2022-12-01

4966

Roundup Flick

5845

Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare.

2022-11-01

5297

Roundup Flex

5844

Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare.

2022-11-01

5065

Glyphomax 480

5750

Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare.

2022-11-01

5109

Cleravo

5834

Ändrade användningsvillkor.

2022-12-01

5330

Roundup PowerMax

5830

Byte av innehavare. Förlängt produktgodkännande tom 2023-06-30.

2022-11-01

5296

Roundup Plug

5831

Byte av innehavare. Förlängt produktgodkännande tom 2023-06-30. 

2022-11-01

5718

Proman

5821

Byte av innehavare.

2023-02-01

5348

Onyx

5820

Byte av innehavare.

2023-02-01

5487

Lentagran WP

5818

Byte av innehavare.

2023-02-01

5214

Fibro

5817

Byte av innehavare.

2023-02-01

5174

Cymbal 45

5816

Byte av innehavare.

2023-02-01

5047

Botiga

5815

Byte av innehavare.

2023-02-01

5737

Cabrio Duo

5810

Ändrad harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet dimetomorf vilket medför tillägg av faroklass Repr. 1B. Det medför även ändring till behörighetsklass 1L.

2022-10-11

5300

Milbeknock

5819

Byte av innehavare.

2022-10-01

4928

OgräsNIX Trippel Effekt

5824

Byte av innehavare.

2023-03-01

4801

Vibrance Star

5809

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2.

2022-09-19

5488

Vibrance Gold

5808

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2.

2022-09-19

5528

Vibrance Duo

5807

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2.

2022-09-19

5342

Zorvec Enicade

5814

Byte av innehavare.

2022-10-01

5526

Talius

5813

Byte av innehavare.

2022-10-01

5498

Titus

5812

Byte av innehavare.

2022-10-01

5499

Latitude XL

5781

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2022-10-01

5310

Latitude

5780

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2022-10-01

4766

Express 50 SX

5777

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2022-10-01

5430

Trimmer 50 SG

5776

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2022-10-01

5434

K-Obiol ULV6

5800

Byte av innehavare.

2022-08-01

5015

K-Obiol EC 25

5801

Byte av innehavare.

2022-08-01

5014

EXTERIS Stressgard

5779

Byte av innehavare.

2022-08-01

5461

Harmonix FOLIAPLUS

5802

Byte av innehavare.

2022-08-01

5704

Redigo M

5782

Byte av innehavare.

2022-08-01

5511

Roundup Ultra

5773

Byte av innehavare samt ändrade villkor när det gäller bland annat doser och antal behandlingar

2022-07-01

3937

Floramite 250 SC

5774

Begränsning av användningsvillkoren på grund av risk med det verksamma ämnet bifenazat. Ändringen innebär att medlet bara får användas på oätliga grödor i fasta växthus.

2022-10-01

4832

Boxer

5760

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-05-24

5565

Roxy 800 EC

5761

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-05-24

5566

Jura

5762

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-05-24

5568

Purelo

5763

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-05-24

5567

Lalstop Contans WG

5756

Produkten Contans WG har bytt innehavare och samtidigt ändrat namn.

2022-05-01

4677

Rancona i-mix

5734

Ny harmoniserad klassificering som Repr, 1B för det verksamma ämnet ipkonazol, vilket även innebär ändring av behörighetsklass till 1L.

2022-01-28

5295

VitiSan

5731

Ändrad organisationsform för innehavaren.

2022-01-01

5480


Tabell 2c. Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för

användning, lagring

och bortskaffning

Teppeki

samt för Hinode, PHT-0062-4966

4966

Ändrat antal behandlingar och tidpunkt för behandling i potatis.

2023-05-31

2024-05-31

Roundup Flick

5297

Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare.

2023-04-30

2024-04-30

Roundup Flex

5065

Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare.

2023-04-30

2024-04-30

Glyphomax 480

5109

Ändrade användningsvillkor och byte av innehavare.

2023-04-30

2024-04-30

Cleravo

5330

Ändrade användningsvillkor.

2023-05-31

2024-05-31

Roundup PowerMax

5296

Byte av innehavare.

2023-04-30

2024-04-30

Roundup Plug

5718

Byte av innehavare.

2023-04-30

2024-04-30

Proman

samt för UPMA

5348

Byte av innehavare.

2023-07-31

2024-07-31

Onyx

5487

Byte av innehavare.

2023-07-31

2024-07-31

Lentagran WP

5214

Byte av innehavare.

2023-07-31

2024-07-31

Fibro

samt för UPMA

5174

Byte av innehavare.

2023-07-31

2024-07-31

Cymbal 45

5047

Byte av innehavare.

2023-07-31

2024-07-31

Botiga

5737

Byte av innehavare.

2023-07-31

2024-07-31

Cabrio Duo

5300

Ändrad harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet dimetomorf vilket medför tillägg av faroklass Repr. 1B. Det medför även ändring till behörighetsklass 1L.

2022-12-16

2023-03-16

Milbeknock

4928

Byte av innehavare.

2023-03-31

2024-03-31

OgräsNIX Trippel Effekt

4801

Byte av innehavare.

2023-08-31

2024-08-31

Vibrance Star

5488

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2.

2022-12-16

2023-12-16

Vibrance Gold

5528

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2.

2022-12-16

2023-12-16

Vibrance Duo

5342

Ny harmoniserad klassificering av det verksamma ämnet sedaxan, vilket medför att medlet får ny klassificering i faroklassen Carc. 2.

2022-12-16

2023-12-16

Zorvec Enicade

5526

Byte av innehavare.

2023-03-31

2024-03-31

Talius

5498

Byte av innehavare.

2023-03-31

2024-03-31

Titus

5499

Byte av innehavare.

2023-03-31

2024-03-31

Latitude XL

5310

Ändrade användningsvillkor.

2023-03-31

2024-03-31

Latitude

4766

Ändrade användningsvillkor.

2023-03-31

2024-03-31

Express 50 SX samt för Express 50 SX LM PHT-0042-5430

5430

Ändrade användningsvillkor.

2023-03-30

2024-03-30

Trimmer 50 SG

5434

Ändrade användningsvillkor.

2023-03-30

2024-03-30

K-Obiol ULV6

5800

Byte av innehavare.

2023-01-31

2024-01-31

K-Obiol EC 25

5014

Byte av innehavare.

2023-01-31

2024-01-31

EXTERIS Stressgard

5461

Byte av innehavare.

2023-01-31

2024-01-31

Harmonix FOLIAPLUS

5704

Byte av innehavare.

2023-01-31

2024-01-31

Redigo

5511

Byte av innehavare.

2023-01-31

2024-01-31

Roundup Ultra

3937

Byte av innehavare samt ändrade villkor när det gäller bland annat doser och antal behandlingar.

2022-12-31

2023-12-31

Floramite 250 SC

4832

Begränsning av användningsvillkoren på grund av risk med det verksamma ämnet bifenazat. Ändringen innebär att medlet bara får användas på oätliga grödor i fasta växthus.

2022-12-31

2022-12-31

Boxer, samt för UPMA och Linati PHT-0061-5565

5565

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-11-24

2023-11-24

Roxy 800 EC, samt för Pro-Opti PHT-0068-5566

5566

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-11-24

2023-11-24

Jura

5568

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-11-24

2023-11-24

Purelo

5567

Skärpta villkor för att minska risken för oönskad spridning orsakad av flyktigheten hos det verksamma ämnet prosulfokarb.

2022-11-24

2023-11-24

Contans WG

4677

Contans WG har bytt innehavare och samtidigt ändrat namn till Lalstop Contans WG.

2022-10-31

2023-10-31

Rancona i-mix

5295

Det verksamma ämnet ipkonazol har fått en harmoniserad klassificering som Repr, 1B, vilket även innebär ändring av behörighetsklass till 1L.

2022-02-28

2023-02-28

VitiSan

5480

Ändrad organisationsform för innehavaren.

2022-06-30

2023-06-303. Produktgodkännanden och UPMA som upphör

Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produktgodkännanden. När de angivna anståndstiderna löper ut får produkterna inte längre finnas på den svenska marknaden, respektive inte längre användas eller innehas i Sverige. För utgående registreringsnummer där produkten fortsatt finns på marknaden, men under ett nytt registreringsnummer, se i stället Tabell 2b och 2c

Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b.

Ett UPMA är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som produktgodkännandet.

Tabell 3a. Produktgodkännanden och UPMA som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Banjo Forte

5096

Innehavaren återkallar sitt produktgodkännande.

2022-12-16

(Datum ändrat 2022-11-03)

2024-05-31

Forester

4808

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2022-11-01

2023-11-01

Flocter WP5

5316

Innehavaren återkallar sitt produktgodkännande.

2022-11-30

2023-11-30

Matrigon 600 SL

5507

Innehavaren vill återkalla sitt produktgodkännande.

2022-06-30

2023-06-30


Tabell 3b. Produktgodkännanden och UPMA som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör inom EU.

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne
som upphör inom EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring
och bortskaffning

Gigant

5668

isopyrazam

2022-12-08

2022-12-08

Bontima

5535

isopyrazam

2022-12-08

2022-12-08

Steward 30 WG

5429

indoxakarb

2022-03-19 (för innehavaren)
2022-09-19 (för andra än innehavaren)

2022-09-19

Avaunt

5433

indoxakarb

2022-03-19 (för innehavaren)
2022-09-19 (för andra än innehavaren)

2022-09-19

4. UPMA - mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2021. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt som UPMA avser

Reg nr

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller från och med

Raptol

5351

Nytt användningsområde tillagt till redan befintlig UPMA: Mot insektsangrepp i fältodlingar, tunnelodlingar och växthusodlingar av späda bladgrönsaker (baby-leaf).

Ändrad karenstid i användningsområdet: Mot insektsangrepp i fältodlingar och tunnelodlingar av blommande kål.

I övrigt oförändrat.

2022-12-06

Propulse SE 250

5347

Mot svampangrepp i odlingar av kepalök och schalottenlök.

2022-11-29

Scala

4265

Mot svampangrepp i fältodlingar och tunnelodlingar av plantskoleväxter. Mot svampangrepp i fältodlingar av morötter, kepalök, purjolök och salladslök.

2022-11-22

Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs

4867

Mot ogräs i odlingar av grönsaker på fält.

2022-11-08

Milbeknock

5819

Mot kvalsterangrepp i odlingar av jordgubbar.

2022-10-04

Starane 333 HL

5234

Mot örtogräs i frilandsodling av morötter, palsternacka och rotpersilja.

2022-09-07

Caryx

5452

För tillväxtreglering av prydnadsväxter. För tillväxtreglering i tunnelodlingar och fältodlingar av plantskoleväxter. Får inte användas på kulturer som bildat ätliga delar.

2022-06-28

Zorvec Endavia

5614

Mot svampangrepp i odlingar av kepalök, schalottenlök och vitlök.

2022-07-01

VitiSan

5731

Mot svampangrepp i odling av äpple, päron, humle, kålrot, kryddväxter, plommon och körsbär, jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa, zucchini och sparris.

2022-05-31

Orocide Plus

5605

Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp i växthusodlingar av bär, grönsaker och prydnadsväxter.

2022-05-19

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets

5755

Mot svampangrepp i odlingar av kryddor, bär och småfrukter, plantskoleväxter, prydnadsväxter, snittblommor och medicinalväxter i växthus.

2022-04-21

Fenix

5288

Mot ogräs i fältodlingar av purjolök, salladslök och gräslök.

2022-04-06

Mospilan

5708

Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av klöver.

2022-03-31

Nexide CS

5595

Mot insektsangrepp i odlingar av oljerättika.

Mot insektsangrepp i frilandsodling av huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna (för utsädesproduktion samt humankonsumtion).

Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av klöver.

Mot insektsangrepp i utsädesproduktion av gräs.

2022-03-24

Flipper

5512

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av kryddväxter, bladgrönsaker och späda bladgrönsaker (baby-leaf).

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av stenfrukter och bärbuskar.

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av melon, pumpa och chili.

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av plantskoleväxter och prydnadsväxter.

2022-03-21

Regalis Plus

5283

Mot revbildning och sen blomning i odlingar av jordgubbar på friland. För tillväxtreglering av prydnadsväxter.

2022-02-17

Raptol

5351

Mot insektsangrepp i fältodlingar av havtorn.

Mot insektsangrepp i fältodlingar av blommande kål.

2022-01-255. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljar under 2021. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Gäller fr o m

Svensk referensprodukt

Snigel spärr

PHT-0085-5698

2022-09-06

Doff Snigel Stop

Sluggers Snigelmedel pellets

PHT-0084-5698

2022-03-07

Doff Snigel Stop

Neudosan AF Insekt Effekt

PHT-0083-4919

2022-02-23

Skadekryps Effekt

Neudosan AF Bladlöss Effekt

PHT-0082-4919

2022-02-23

Skadekryps Effekt

6. Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens vid nödsituation på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetstid

Mizuki

pyraflufenetyl

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis. Dispensen får bara användas om Spotlight Plus har använts för ogräs-bekämpning i odlingen under 2022, och om det efter försök inte går att få tag på Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs.

Från 2022-06-27 till 2022-10-12

Roundup Flick samt

Jablo FL

PHT-0072-5297 och

Spectra FL PHT-0073-5297 

5297

Mot vegetation på fält med konstaterad smitta av rotgallnematoder.

Från 2022-06-10 till 2022-07-31

Raptol

5351

Mot trips i fältodlingar och tunnelodlingar av jordgubbar.

Från 2022-06-10 till 2022-08-31

Karate 5 CS

lambda-cyhalotrin

Mot angrepp av trips i odlingar av purjolök på friland samt mot jordloppor i odlingar av babyleaf på friland.

Från 2022-06-01 till 2022-09-28

Nexide CS

5595

Mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11–14.

Från 2022-04-26 till 2022-06-30

Nexide CS

5595

Mot skadeinsekter i sockerbetor i de tidiga utvecklingsstadierna BBCH 11–14.

Från 2022-04-26 till 2022-05-31

Typosan IPS

2,3,2 Methylbutenol
(S)-cis-Verbenol
Ipsdienol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2022-04-15
till 2022-08-13

TYPO-Lab A10

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (lps typographus) i granskog.

Från 2022-04-15
till 2022-08-13

Phero-X-Lure IT

(S)-cis-Verbenol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2022-04-01
till 2022-07-29

Senast uppdaterad 13 oktober 2023