Bekämpningsmedelsregister

Bekämpningsmedelsregistret är en sökbar databas med alla de bekämpningsmedel som är eller tidigare har varit godkända i Sverige.

Registret innehåller även beslut som relaterar till dessa godkända bekämpningsmedel såsom

  • parallellhandelstillstånd
  • ytterligare namn som får användas utöver de godkända namnen
  • utvidgade användningsområden för växtskyddsmedel
  • dispenser för produkter och/eller ämnen som används i bekämpningsmedel.

Vad finns inte i registret?

  • bekämpningsmedel som aldrig har varit godkända
  • dispenser för forskningsändamål
  • dispenser vars godkännande löpte ut innan 2014-01-01
  • dispenser för ämnen som räknas som allmänkemikalier
  • vissa typer av biocidprodukter som är undantagna från kravet på att vara godkända, till exempel vissa typer av desinfektionsmedel.

Observera att lagstiftningen har ändrats så att vissa produkter, som tidigare omfattades av krav på att vara godkända, inte längre behöver vara godkända för att få säljas och användas.

Hämta lathund för bekämpningsmedelsregistret (PDF 759 kB) , 758.2 kB.

Senast uppdaterad 17 november 2022