Verksamma ämnen i fokus

Innehållsförteckning:

Här kan du få information om verksamma ämnen eller ämnesgrupper som är eller har varit i fokus i Sverige under de senaste åren. Exempelvis finns det information om glyfosat och om verksamma ämnen som utgår inom EU.

Svenska regler för verksamma ämnen med begränsad risk

Sedan 1 oktober 2021 har vi i Sverige ett nationellt förbud mot växtskyddsmedel på vissa områden, bland annat runt bostäder och i parker. Kemikalieinspektionen har undantagit verksamma ämnen som innebär begränsad risk från förbudet. Undantaget gäller dels ämnen som godkänts som lågriskämnen inom EU, dels ämnen som anges i en bilaga till Kemikalieinspektionens föreskrift om bekämpningsmedel.

Läs mer om förbudet mot växtskyddsmedel på vissa områden

Hitta tabeller över undantagna ämnen med begränsad risk

Verksamma ämnen som utgår inom EU

Information om ämnen som inte har fått förnyat godkännande inom EU, och som är relevanta för den svenska marknaden, finns på vår webbsida om verksamma ämnen som utgår. Där finner du även länkar till EU-besluten om att inte förnya godkännandet för respektive ämne.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår inom EU

Verksamma ämnen i fokus - glyfosat, neonikotinoider med flera

Via läkarna nedan når du sidor som mer ingående behandlar några enskilda ämnen och ämnesgrupper som varit i fokus under senare år.

Läs mer om det verksamma ämnet glyfosat

Läs mer om neonikotinoider som verksamma ämnen

Läs mer om kaliumfosfit

Senast uppdaterad 15 mars 2022