Aktuella beslut 2023

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2023. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser. 

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.

Tabeller för beslut som togs under åren 2019 - 2022 finner du på motsvarande webbsidor för respektive år i menyn till höger.

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under år 2023 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänd

från och med

Användningsområde och behörighetsklass

Avastel

5891

Fluxapyroxad

Protiokonazol

2023-05-04

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.

Behörighetsklass 2L.

Ally 20 SX

5885

Metsulfuronmetyl

2023-04-19

Mot örtogräs i odlingar av höstråg, höstrågvete och höstvete.

Behörighetsklass 2L.

Neudosan Skadekryps Effekt

5886

Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt

2023-04-17

Mot insektsangrepp i odlingar av grönsaker och prydnadsväxter, samt i utomhusodlingar av stenfrukt och kärnfrukt.
Mot bladlöss i odlingar av färska örter.
Mot bladlöss i utomhusodlingar av baljväxter, rotgrönsaker, jordgubbar och bär.

Behörighetsklass 3.

VextaDim 240 EC

5887

Kletodim

2023-04-05

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Mot spillsäd i odlingar av höstraps. Behörighetsklass 2L.

Maxentis

5883

Protiokonazol

Azoxistrobin

2023-03-21

Mot Alternaria spp. och bomullsmögel i odlingar av vårraps och rybs.

Mot Alternaria spp., bomullsmögel och torröta i höstraps.

Behörighetsklass 2L.

Meristo

5875

Mesotrion

2023-02-09

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

FytoSol

5873

COS-OGA

2023-01-27

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L.

Spectra FL,

5872

Glyfosat (kaliumsalt)

2023-01-23

Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L.

Jablo FL

5871

Glyfosat (kaliumsalt)

2023-01-23

Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L.

Barracuda

5863

Mesotrion

2023-01-25

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

Frowncide

5868

Fluazinam

2023-01-19

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L.

Ohayo

5867

Fluazinam

2023-01-19

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L.

Tesanto

5864

Bensovindiflupyr

2023-01-10

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Mot kronrost i odlingar av havre. Behörighetsklass 2L.

Hinode

5866

Flonikamid

2023-01-13

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speitvete. Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.

Behörighetsklass 2L.

Sugoi

5865

Cyazofamid

2023-01-11

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Harmonix Turf Defense

5857

Bacillus amyloliquefaciens (tidigare subtilis) QST 713

2023-01-02

Mot svampangrepp i gräsmattor på sportanläggningar. Behörighetsklass 2L.

FytoSave

5861

COS-OGA

2023-01-02

Mot mjöldagg i växthusodlingar av gurkväxter, tomat, paprikor och aubergine genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L.


2. Ändrade produktgodkännanden

Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.

För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.

För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b.

För utfasningstider för utgående registreringsnumren, se tabell 2c.

Observera vid byte av regnr att UPMA och PHT alltid är länkade till ett visst registreringsnummer och därför fasas ut med samma anståndstider som detta (se tabell 2c).

Tabell 2a. Ändrade produktgodkännanden med oförändrat registreringsnummer

Produkt

Reg nr

Ändring

Gäller från och med

Finalsan Ogräs Effekt koncentrat

4657

Nytt användningsområde: Mot mossa i trädgårdar och på allmänna platser.

2023-05-24

Instrata Elite

5466

Ändring av antalet behandlingar från 1 till 2 per år. Nytt användningsområde: mot svampangrepp på fairway på golfbanor.

2023-04-27

Incelo WG

5616

Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av vårvete.

2023-03-21

Trolten

5308

Byte av namn på produkten från GF-2573 till Trolten.

2023-03-10

Alar 85 SG

4329

Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet daminozid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Carc 2.

2023-02-24

Roundup Plug

5831

Förnyat produktgodkännande. Medlet får ny klassificering Aquatic Chronic 2.

2023-03-08

Mavrik

4491

Nya användningsområden: Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot morotsbladloppa i odlingar av morötter. Mot betfluga och betbladlus i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

2023-01-13

Tabell 2b. Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt

Nytt reg nr

Ändring

Gäller från och med

Utgående reg nr

Cedomon

5890

Byte av innehavare.

2023-05-01

4234

Cerall

5889

Byte av innehavare.

2023-05-01

4746

Cedress

5888

Byte av innehavare.

2023-05-01

4935

Galera

5876

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2023-03-06

4975

Roundup PowerMax

5869

Ändrade användningsvillkor.

2023-02-01

5830

Tabell 2c. Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Cedomon

4234

Byte av innehavare.

2023-10-31

2024-10-31

Cerell

4746

Byte av innehavare.

2023-10-31

2024-10-31

Cedress

4935

Byte av innehavare.

2023-10-31

2024-10-31

Galera

4975

Ändrade användningsvillkor.

2023-08-31

2024-08-31

Roundup PowerMax

5830

Ändrade användningsvillkor.

2023-07-31

2024-07-31


3. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produkter på den svenska marknaden. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För information om produkter som bytt regnr men som finns kvar på marknaden, se i stället Tabell 2b och 2c. )

UPMA och PHT är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som utgående registreringsnummer.

Tabell 3a. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Kerb Flo 400

4610

Kemikalieinspektionen har avslagit ansökan om förnyat produktgodkännande.

2023-04-01

2023-07-01

Vertimec

4693

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-07-31

2023-07-31

Polygandron TTP

5573

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-10-31

2024-10-31

Polygandron STP

5572

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-10-31

2024-10-31

Polygandron WP

5571

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-10-31

2024-10-31

Ally Class 50 WG

5425

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-08-31

2024-08-31

Callisto

5710

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Meristo

5722

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Ohayo

PHT-0005-3957

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Frowncide

PHT-0007-3957

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Sugoi

PHT-0079-4995

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30


Tabell 3b. Produktgodkännanden och UPMA eller PHT som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör inom EU

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne som upphör inom EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Movento SC 100 samt UPMA Observera att produktgodkännandet upphör 2024-04-30.


5246

spirotetramat


2024-10-31

2025-10-31

4. UPMA - mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt

Reg nr som UPMA kopplar till

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller från och med

Titus

5812

Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter.

2023-05-25

Mospilan

5708

Mot insektsangrepp i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar. Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus. Mot insektsangrepp i tunnelodlingar av hallon.

2023-05-12

Mavrik

4491

Mot trips i odlingar av sockerbetor.

2023-04-28

Signum

4884

Mot myntfläcksjuka och snömögel på tee, green och krage på golfbanor.

2023-04-20

Hussar Plus OD

5661

Mot vitgröe och kärrgröe i odlingar för utsädesproduktion av ängsgröe, rödsvingel, hårdsvingel, fårsvingel.

2023-04-19

Boxer

5760

Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland.

Mot ogräs i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, bruna bönor och sparris på friland.

Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök, (av kepalök och salladslök), purjolök och vitlök på friland

2023-04-04

Difcor 250 EC

5601

Mot svampangrepp i odlingar av morötter.

2023-03-28

Goltix Gold

5625

Mot örtogräs i odlingar av kepalök, morötter, rotpersilja och palsternacka.

2023-03-28

Mateno Duo

5688

Mot gräsogräs i utsädesodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe.

2023-03-23

Lentagran WP

5818

Mot örtogräs i odlingar av morötter, kikärter, linser och lupiner.

2023-03-16

Teppeki

5847

Mot insektsangrepp i odlingar av morötter.

2023-02-16

Meristo

5875

Mot ogräs i odlingar av sockermajs.

2023-02-09

Betanal

5685

Mot örtogräs i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel. Mot örtogräs i odlingar av rödbetor på friland. Mot örtogräs i utsädesodlingar av spenat och krysantemum.

2023-02-01

FytoSol

5873

Mot lökbladmögel i odlingar av lök genom växtstärkande effekt. Mot humlebladmögel i odlingar av humle genom växtstärkande effekt. Mot Alternaria i odlingar av morot genom växtstärkande effekt.

2023-01-27

Barracuda

5863

Mot ogräs i odlingar av sockermajs.

2023-01-25

5. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Gäller från och med

Svensk referensprodukt

Ecocin 1+0

PHT-0086-5824

2023-03-02

OgräsNIX Trippel Effekt

Amphora Plus har bytt namn till Carial Star

PHT-0009-5110 (ändras inte)

2023-02-03

Revus Top

6. Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens vid nödsituationer på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetstid

Nexide CS

5595

Mot fritfluga i odlingar av havre, vårvete, vårrågvete och majs.

Från 2023-04-30 till 2023-06-30

TYPO-Lab A10

2,3,2 Metylbutenol
(S)-cis-Verbenol
(S)-Ipsdienol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2023-04-15 till 2023-08-13

Phero-X-Lure IT

2-metyl-3-butyn-2-ol
(S)-cis-Verbenol
(S)-Ipsdienol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2023-04-01 till 2023-07-29

Hussar Plus OD

5661

Mot vitgröe i odlingar av rödsvingel och ängsgröe för fröproduktion.

Från 2023-03-01 till 2023-06-28

Senast uppdaterad 31 maj 2023