Aktuella beslut 2023

Innehållsförteckning:

Här hittar du beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat under år 2023. I respektive tabell presenteras kortfattat bland annat nya godkännanden, ändrade användningsvillkor, anståndsperioder för produkter som fasas ut samt dispenser. 

Observera att tabellerna på denna sida inte tar upp alla typer av beslut. Till exempel tas förlängningar och förnyanden av godkännande bara med om de innehåller villkorsändringar av betydelse för andra än innehavaren av produktgodkännandet.

I vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats. hittar du information om samtliga beslut som Kemikalieinspektionen har fattat. I registret hittar du även den fullständiga informationen och villkoren i godkännanden för de beslut som presenteras här.

1. Nya produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har under år 2023 hittills fattat följande beslut om nya produktgodkännanden.

Tabell 1. Nya produktgodkännanden

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne

Godkänd

från och med

Användningsområde och behörighetsklass

Taegro

5935

Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24

2023-12-22

Mot mjöldagg och gråmögel i frilandsodlingar av vin. Mot svampangrepp i växthusodlingar av fruktgrönsaker. Mot gråmögel i växthusodlingar av jordgubbar. Mot mjöldagg i växthusodlingar av sallat.

Behörighetsklass 2L.

Lenvyor

5930

Mefentriflukonazol

2023-12-19

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, höstrågvete, höstråg och vårhavre. Behörighetsklass 2L.

Mizuki

5927

Pyraflufenetyl

2023-12-14

Mot ogräs i odlingar av potatis. För nedvissning i odlingar av potatis. Behörighetsklass 2L.

Vamos

5933

Fluazinam

2024-01-02

Mot svampangrepp i odling av potatis. Behörighetsklass 2L.

Spectrum

5925

Dimetenamid-p

2023-11-22

Mot ogräs i odlingar av åkerbönor och ärter. Behörighetsklass 2L.

Crown MH

5928

Maleinhydrazid (kaliumsalt)

2023-11-21

För groningshämmande behandling i odlingar av potatis och lök. Behörighetsklass 2L.

Vacciplant

5922

Laminarin

2023-11-16

Mot mjöldagg och gråmögel, genom växtstärkande effekt, i odlingar av jordgubbar. Behörighetsklass 2L.

Silouet

5923

Tribenuronmetyl

2023-11-09

Mot örtogräs i odlingar av vårvete och vårkorn med insådd av gräs och /eller rödklöver. Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, rågvete, råg, havre samt gräs för utsädesproduktion., Behörighetsklass 2L.

Hingios

5916

Prohexadion-kalcium

2023-10-11

För tillväxtreglering av höstraps. Behörighetsklass 2L.

Asperello

5913

Trichoderma Asperellum T34

2023-09-21

Mot svampangrepp i växthusodlingar av fruktgrönsaker, prydnadsväxter och plantskoleväxter. Behörighetsklass 2L.

Fungisan Svamp Effekt

5900

Svavel

2023-09-06

Mot mjöldagg i odlingar av druvor, vinrankor, krusbär, ärter, gurka, rotgrönsaker och prydnadsväxter utomhus. Behörighetsklass 3.

Sentrallas LQM

5907

Fluroxipyr
Tifensulfuronmetyl

2023-08-31

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.
Behörighetsklass 2L.

Raport

5909

propamokarb (hydroklorid)

2023-08-23

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Sluggo PRO

5901

Järn(III)fosfat

2023-07-25

Mot sniglar och snäckor.

Behörighetsklass 3.

Forapro

5903

Protiokonazol Fenpropidin

2023-07-11

Mot svampangrepp i odlingar av vete och korn. Mot mjöldagg och sköldfläcksjuka i odlingar av råg, Mot gulrost och mjöldagg i odlingar av rågvete, Mot svampangrepp i odlingar av havre.

Behörighetsklass 2L.

Maganic

5899

Protiokonazol Difenokonazol

2023-07-04

Mot svampangrepp i odlingar av höstraps och höstrybs.

Behörighetsklass 2L.

Halvetic

5897

Glyfosat (isopropylaminsalt)

2023-06-28

Mot ogräs och annan vegetation. Behörighetsklass 2L.

Carnadine

5893

Acetamiprid

2023-06-03

Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.

Mot betfluga och betbladlus i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot sädestrips i odlingar av korn, vete, rågvete, höstråg och vårhavre.
Mot bönsmyg, ärtsmyg och ärtvecklare i odlingar av ärter och bönor.
Mot morotsfluga i odlingar av morot och nyetablerad kummin.
Behörighetsklass 2L.

Avastel

5891

Fluxapyroxad

Protiokonazol

2023-05-04

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.

Behörighetsklass 2L.

Ally 20 SX

5885

Metsulfuronmetyl

2023-04-19

Mot örtogräs i odlingar av höstråg, höstrågvete och höstvete.

Behörighetsklass 2L.

Neudosan Skadekryps Effekt

5886

Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt

2023-04-17

Mot insektsangrepp i odlingar av grönsaker och prydnadsväxter, samt i utomhusodlingar av stenfrukt och kärnfrukt.
Mot bladlöss i odlingar av färska örter.
Mot bladlöss i utomhusodlingar av baljväxter, rotgrönsaker, jordgubbar och bär.

Behörighetsklass 3.

VextaDim 240 EC

5887

Kletodim

2023-04-05

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Mot spillsäd i odlingar av höstraps. Behörighetsklass 2L.

Maxentis

5883

Protiokonazol

Azoxistrobin

2023-03-21

Mot Alternaria spp. och bomullsmögel i odlingar av vårraps och rybs.

Mot Alternaria spp., bomullsmögel och torröta i höstraps.

Behörighetsklass 2L.

Meristo

5875

Mesotrion

2023-02-09

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

FytoSol

5873

COS-OGA

2023-01-27

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L.

Spectra FL,

5872

Glyfosat (kaliumsalt)

2023-01-23

Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L.

Jablo FL

5871

Glyfosat (kaliumsalt)

2023-01-23

Mot ogräs och annan vegetation. För skördehjälp genom nedvissning i odlingar av raps, lin och senap. För nedvissning av vall. Behörighetsklass 2L.

Barracuda

5863

Mesotrion

2023-01-25

Mot ogräs i odlingar av fodermajs. Behörighetsklass 2L.

Frowncide

5868

Fluazinam

2023-01-19

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L.

Ohayo

5867

Fluazinam

2023-01-19

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök. Behörighetsklass 2L.

Tesanto

5864

Bensovindiflupyr

2023-01-10

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn. Mot kronrost i odlingar av havre. Behörighetsklass 2L.

Hinode

5866

Flonikamid

2023-01-13

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speitvete. Mot insektsangrepp i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.

Behörighetsklass 2L.

Sugoi

5865

Cyazofamid

2023-01-11

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Behörighetsklass 2L.

Harmonix Turf Defense

5857

Bacillus amyloliquefaciens (tidigare subtilis) QST 713

2023-01-02

Mot svampangrepp i gräsmattor på sportanläggningar. Behörighetsklass 2L.

FytoSave

5861

COS-OGA

2023-01-02

Mot mjöldagg i växthusodlingar av gurkväxter, tomat, paprikor och aubergine genom växtstärkande effekt. Behörighetsklass 2L.

 


2. Ändrade produktgodkännanden

Tabellerna 2a-c presenterar beslut om ändringar av betydelse för fler än innehavaren av produktgodkännandet.

För mindre ändringar, där produktgodkännandet kan fortsätta under oförändrat registreringsnummer, se Tabell 2a.

För ändringar av sådan betydelse att produktgodkännandet måste få ett nytt registreringsnummer, se Tabell 2b.

För utfasningstider för utgående registreringsnumren, se tabell 2c.

Observera vid byte av regnr att UPMA och PHT alltid är länkade till ett visst registreringsnummer och därför fasas ut med samma anståndstider som detta (se tabell 2c).

Tabell 2a. Ändrade produktgodkännanden med oförändrat registreringsnummer

Produkt

Reg nr

Ändring

Gäller från och med

FLiPPER

5512

Tillägg av nytt användningsområde: Mot bladlöss i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.

2023-12-19

Halvetic

5897

Tillägg av nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av majs.

2023-12-15

Mavrik

4491

Ändrade användningsvillkor: ändring av BBCH-stadier i lin, raps och rybs från BBCH 10–12 till BBCH 10–19.

2023-11-21

Dazide Enhance

5033

Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet daminozid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Carc 2.

2023-08-29

Moddus Start

5194

Ändring av dos i odlingar av höstvete och gräsfrö.

2023-07-03

Linati

5803

Ändrad klassificering och märkning Akut toxicitet-Kategori 4, Skadligt vid förtäring. Befintliga lager av produkten får säljas ut till och med den 27 december 2023. Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som sätts ut på marknaden efter den 27 december 2023.

2023-06-27

Boxer

5760

Ändrad klassificering och märkning Akut toxicitet-Kategori 4, Skadligt vid förtäring. Befintliga lager av produkten får säljas ut till och med den 27 december 2023. Den nya märkningen ska finnas på förpackningar som sätts ut på marknaden efter den 27 december 2023.

2023-06-27

Finalsan Ogräs Effekt koncentrat

4657

Nytt användningsområde: Mot mossa i trädgårdar och på allmänna platser.

2023-05-24

Instrata Elite

5466

Ändring av antalet behandlingar från 1 till 2 per år. Nytt användningsområde: mot svampangrepp på fairway på golfbanor.

2023-04-27

Incelo WG

5616

Nytt användningsområde: Mot ogräs i odlingar av vårvete.

2023-03-21

Trolten

5308

Byte av namn på produkten från GF-2573 till Trolten.

2023-03-10

Alar 85 SG

4329

Harmoniserad klassificering av verksamma ämnet daminozid gör att medlet får ny klassificering och märkning som Carc 2.

2023-02-24

Roundup Plug

5831

Förnyat produktgodkännande. Medlet får ny klassificering Aquatic Chronic 2.

2023-03-08

Mavrik

4491

Nya användningsområden: Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot morotsbladloppa i odlingar av morötter. Mot betfluga och betbladlus i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

2023-01-13

Tabell 2b. Ändrade produktgodkännanden med nytt registreringsnummer

Produkt

Nytt reg nr

Ändring

Gäller från och med

Utgående reg nr

Pantera 40 EC

5934

Byte av innehavare.

2024-01-02

5677

Matrigon 72 SG

5914

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2023-11-01

5013

Corum

5912

Ändrad klassificering av det verksamma ämnet bentazon.

2023-11-23

5631

Ariane S

5898

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2023-10-01

3856

Basagran SG

5895

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2023-11-01

4115

Pyretal Spray

5902

Ändrad behörighetsklass från 3 till 2L.

2023-08-01

5245

Nuance

5896

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2023-07-01

5492

Cedomon

5890

Byte av innehavare.

2023-05-01

4234

Cerall

5889

Byte av innehavare.

2023-05-01

4746

Cedress

5888

Byte av innehavare.

2023-05-01

4935

Galera

5876

Förnyat produktgodkännande med ändrade användningsvillkor.

2023-03-06

4975

Roundup PowerMax

5869

Ändrade användningsvillkor.

2023-02-01

5830

Tabell 2c. Utfasning av äldre registreringsnummer och länkade UPMA samt PHT

Produkt

Utgående reg nr

Skäl till utfasning

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Pantera 40 EC

5677

Byte av innehavare.

2024-06-30

2025-06-30

Matrigon 72 SG

5013

Ändrade användningsvillkor.

2024-04-30

2025-04-30

Corum

5631

Ändrad klassificering av det verksamma ämnet bentazon.

2023-11-22

2024-11-22

Ariane S

3856

Ändrade användningsvillkor.

2024-03-31

2025-03-31

Basagran SG

4115

Ändrade användningsvillkor.

2023-10-31

2024-01-31

Pyretal Spray

5245

Ändrad behörighetsklass från 3 till 2L.

2024-01-31

2025-01-31

Nuance

5492

Ändrade användningsvillkor.

2023-12-31

2024-12-31

Cedomon

4234

Byte av innehavare.

2023-10-31

2024-10-31

Cerell

4746

Byte av innehavare.

2023-10-31

2024-10-31

Cedress

4935

Byte av innehavare.

2023-10-31

2024-10-31

Galera

4975

Ändrade användningsvillkor.

2023-08-31

2024-08-31

Roundup PowerMax

5830

Ändrade användningsvillkor.

2023-07-31

2024-07-31

 


3. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Tabellerna 3a och 3b visar Kemikalieinspektionens beslut om anståndstider för utfasning av produkter på den svenska marknaden. Produkter som återkallas därför att det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU är samlade i Tabell 3b. (För information om produkter som bytt regnr men som finns kvar på marknaden, se i stället Tabell 2b och 2c. )

UPMA och PHT är alltid länkat till ett visst registreringsnummer och fasas ut med samma anståndstider som utgående registreringsnummer.

Tabell 3a. Produktgodkännanden, UPMA och PHT som upphör

Produkt

Reg nr

Skäl till att produkten upphör

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Harmonix Foliaplus

5802

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2024-02-29

2025-02-28

Sugoi

5865

Produktgodkännandet återkallas på grund av läckage av metaboliter till grundvatten över gällande gränsvärden.

2023-08-31

2023-10-31

Azuleo

5853

Produktgodkännandet återkallas på grund av läckage av metaboliter till grundvatten över gällande gränsvärden.

2023-08-31

2023-10-31

Ranman Top och SUGOI PHT-0079-4995

4995

Produktgodkännandet återkallas på grund av läckage av metaboliter till grundvatten över gällande gränsvärden.

2023-08-31

2023-10-31

Kerb Flo 400

4610

Kemikalieinspektionen har avslagit ansökan om förnyat produktgodkännande.

2023-03-31

2023-06-30

Vertimec

4693

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-07-31

2023-07-31

Polygandron TTP

5573

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-10-31

2024-10-31

Polygandron STP

5572

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-10-31

2024-10-31

Polygandron WP

5571

Innehavaren ansöker inte om förnyat produktgodkännande.

2023-10-31

2024-10-31

Ally Class 50 WG

5425

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-08-31

2024-08-31

Callisto

5710

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Meristo

5722

Produktgodkännandet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Ohayo

PHT-0005-3957

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Frowncide

PHT-0007-3957

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30

Sugoi

PHT-0079-4995

Parallellhandelstillståndet återkallas på begäran av innehavaren.

2023-06-30

2024-06-30


Tabell 3b. Produktgodkännanden och UPMA eller PHT som upphör eftersom det verksamma ämnet upphör inom EU

Produkt

Reg nr

Verksamt ämne som upphör inom EU

Sista datum för överlåtelse

Sista datum för användning, lagring och bortskaffning

Safari 50 DF

5424

Triflusulfuronmetyl

2024-08-20

2024-08-20

Votivo

5525

Bacillus firmus I-1582

2024-03-31

2025-03-31

Rancona i-Mix

5734

Ipkonazol

2024-02-29

2024-02-29

Movento SC 100 samt UPMA Observera att produktgodkännandet upphör 2024-04-30.


5246

spirotetramat


2024-10-31

2025-10-31


4. UPMA - mindre användningsområde

I Tabell 4 finns de "utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden", så kallade UPMA, som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett UPMA är alltid kopplat till ett visst registreringsnummer för ett ordinarie produktgodkännande. Ett UPMA är i normalfallet giltigt så länge som registreringsnumret det är kopplat till är godkänt.

För återkallade UPMA, se Tabell 2c, 3a och 3b, där anståndstider redovisas tillsammans med utfasningsinformation om de registreringsnummer som respektive UPMA är kopplat till.

Tabell 4. UPMA - utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Produkt

Reg nr som UPMA kopplar till

Mindre användningsområde som tillåts enligt UPMA

Gäller från och med

Taegro

5930Mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar. Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.

2023-12-22

Nexide CS

5595

Mot fritfluga i odlingar av sockermajs och vårrågvete.

2023-12-18

Nissorun SC

5334

Mot spinnkvalster i fältodlingar och tunnelodlingar av gurka och squash/zucchin

2023-11-28

Cleravo

5834

Mot örtogräs i frilandsodlingar av torra kokbönor, torra linser och torra sojabönor.

2023-11-28

Teppeki

5847

Mot insektsangrepp i odlingar av vitkål, rödkål, spetskål, savojkål och brysselkål på friland. Mot insektsangrepp i utsädesodlingar av ärter, bönor, spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, prydnadsväxter och tvååriga Brassicaväxter (inklusive Pak Choy) på friland. Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergine och gurka i tunnel och växthus. Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor på friland, i tunnel och växthus.

2023-10-18

Nexide CS

5595

Mot insektsangrepp i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri, svartrot, rättika, majrova och kålrot på friland.

2023-07-14

Fibro

5817

Mot angrepp av insekter och kvalster i frilands- och tunnelodlingar av grönsaker. Mot angrepp av insekter och kvalster i frilands- och tunnelodling av bär. Mot angrepp av insekter och kvalster i frilands- och tunnelodlingar av plantskoleväxter. Mot angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodling av gurka och tomat. Mot angrepp av insekter och kvalster i växthusodling av prydnadsväxter.

2023-06-30

Spotlight Plus

5577

Mot ogräs och utlöpare i odlingar av nyetablerade jordgubbar i fält och tunnel. Mot ogräs och årsskott i fält- och tunnelodlingar av hallon, björnbär, blåbär, vinbär, krusbär och tranbär. Mot ogräs i odlingar av sparris. Mot ogräs och årsskott i fältodlingar av plantskoleväxter.

2023-06-22

Talius

5813

Mot mjöldagg i fältodlingar och tunnelodlingar av jordgubbar.

2023-06-01

Titus

5812

Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter.

2023-05-25

Mospilan

5708

Mot insektsangrepp i frilands- och tunnelodlingar av jordgubbar. Mot insektsangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus. Mot insektsangrepp i tunnelodlingar av hallon.

2023-05-12

Mavrik

4491

Mot trips i odlingar av sockerbetor.

2023-04-28

Signum

4884

Mot myntfläcksjuka och snömögel på tee, green och krage på golfbanor.

2023-04-20

Hussar Plus OD

5661

Mot vitgröe och kärrgröe i odlingar för utsädesproduktion av ängsgröe, rödsvingel, hårdsvingel, fårsvingel.

2023-04-19

Boxer

5760

Mot ogräs i odlingar av jordgubbar på friland.

Mot ogräs i odlingar av morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, bruna bönor och sparris på friland.

Mot ogräs i odlingar av kepalök, knipplök, (av kepalök och salladslök), purjolök och vitlök på friland

2023-04-04

Difcor 250 EC

5601

Mot svampangrepp i odlingar av morötter.

2023-03-28

Goltix Gold

5625

Mot örtogräs i odlingar av kepalök, morötter, rotpersilja och palsternacka.

2023-03-28

Mateno Duo

5688

Mot gräsogräs i utsädesodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe.

2023-03-23

Lentagran WP

5818

Mot örtogräs i odlingar av morötter, kikärter, linser och lupiner.

2023-03-16

Teppeki

5847

Mot insektsangrepp i odlingar av morötter.

2023-02-16

Meristo

5875

Mot ogräs i odlingar av sockermajs.

2023-02-09

Betanal

5685

Mot örtogräs i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel. Mot örtogräs i odlingar av rödbetor på friland. Mot örtogräs i utsädesodlingar av spenat och krysantemum.

2023-02-01

FytoSol

5873

Mot lökbladmögel i odlingar av lök genom växtstärkande effekt. Mot humlebladmögel i odlingar av humle genom växtstärkande effekt. Mot Alternaria i odlingar av morot genom växtstärkande effekt.

2023-01-27

Barracuda

5863

Mot ogräs i odlingar av sockermajs.

2023-01-25


5. Parallellhandelstillstånd

I Tabell 5 nedan listas de parallellhandelstillstånd som Kemikalieinspektionen beviljat under 2023. Ett tillstånd för parallellhandel gäller för samma period som godkännandet för den produkt som redan är godkänd i Sverige, den så kallade referensprodukten. De användningsområden och övriga villkor som gäller för referensprodukten gäller också för produkten som tillståndet för parallellhandel avser.

Produkten skall ha svensk märkning där bland annat PHT-numret skall framgå.

Tabell 5. Parallellhandelstillstånd

Parallellhandlad produkt

PHT-nr

Gäller från och med

Svensk referensprodukt

Ecocin 1+0

PHT-0086-5824

2023-03-02

OgräsNIX Trippel Effekt

Amphora Plus har bytt namn till Carial Star

PHT-0009-5110 (ändras inte)

2023-02-03

Revus Top

6. Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för följande användningar och tidsperioder:

Tabell 6. Beviljad dispens vid nödsituationer på växtskyddsområdet

Produkt

Reg nr eller verksamt ämne

Beviljat användningsområde

Dispensens giltighetstid

Glypper

5519

Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål, men inte som foder till får eller fjäderfä, om dosen produkt överstiger 1,5 L/ha. Skörden får även användas för framställning av etanol för tekniskt bruk.

Från 2023-08-31 till 2023-10-31

Jablo FL

5871

Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål, men inte som foder till får eller fjäderfä, om dosen produkt överstiger 1,5 L/ha. Skörden får även användas för framställning av etanol för tekniskt bruk.

Från 2023-08-17 till 2023-10-15

Spectra FL

5872

Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål, men inte som foder till får eller fjäderfä, om dosen produkt överstiger 1,5 L/ha. Skörden får även användas för framställning av etanol för tekniskt bruk.

Från 2023-08-17 till 2023-10-15

Credit Xtreme

5602

Mot grönskott och axgroning i odlingar av råg, rågvete, vete, korn och havre. Skörden från behandlade grödor får endast användas för foderändamål och framställning av etanol för tekniskt bruk.

Från 2023-08-16 till 2023-10-15

Kerb Flo 400

Propyzamid

Mot renkavle i odlingar av höstraps i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar län och Västra Götaland län.

Från 2023-10-01 till 2023-11-30

Vertimec

Abamectin

Mot insekts- och kvalsterangrepp i odlingar av prydnadsväxter i växthus.

Från 2023-08-10 till 2023-12-07

Mizuki

Pyraflufen-etyl

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis.

Från 2023-06-15 till 2023-10-12

Conaxis

5703

Mot renkavle i odlingar av höstraps.

Från 2023-07-28

till 2023-08-31

Karate 5 CS

Lambda-cyhalotrin

Mot jordloppor i fältodlingar av späda bladgrönsaker samt mot trips i fältodlingar av purjolök.

Från 2023-06-01

till 2023-09-15

Raptol

5351

Mot trips i fältodlingar och tunnelodlingar av jordgubbar.

Från 2023-06-06

till 2023-08-31

Nexide CS

5595

Mot fritfluga i odlingar av havre, vårvete, vårrågvete och majs.

Från 2023-04-30

till 2023-06-30

TYPO-Lab A10

2,3,2 Metylbutenol
(S)-cis-Verbenol
(S)-Ipsdienol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) i granskog.

Från 2023-04-15

till 2023-08-13

Phero-X-Lure IT

2-metyl-3-butyn-2-ol
(S)-cis-Verbenol
(S)-Ipsdienol

Mot 8-tandad granbarkborre (Ips typographus) på obarkat virke och i stående granskog.

Från 2023-04-01

till 2023-07-29

Hussar Plus OD

5661

Mot vitgröe i odlingar av rödsvingel och ängsgröe för fröproduktion.

Från 2023-03-01

till 2023-06-28

Senast uppdaterad 2 februari 2024