Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Dispens för medel mot granbarkborre

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Typosan P306. Medlet används i skogsbruket för att locka granbarkborrar till fällor och på så sätt förhindra angrepp på skogen. Dispensen gäller från den 15 april till den 13 augusti i hela Götaland och Svealand. (2020-01-17)

Läs mer i vår nyhet om dispensen.

Anmäl dig för prenumeration på Aktuellt om växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen kommer i början av år 2020 att starta ett nytt informationsutskick - Aktuellt om växtskyddsmedel. Syftet är att ytterligare sprida motsvarande information som ges på den här webbsidan. Informationen kommer bland annat att handla om regelnyheter och aktuella beslut om till exempel nya godkännanden eller återkallanden av produkter. Du kan redan nu anmäla dig för att prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel. Det gör du genom länken nedan. (December 2019)

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel.

Information hos EU-kommissionen om utvärderingen av glyfosat

EU-kommissionen har en ny webbsida för information från gruppen som utvärderar glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel inom EU. I gruppen ingår medlemsländerna Frankrike, Nederländerna, Ungern och Sverige. Minnesanteckningar och presentationer från möten med mera kommer successivt att offentliggöras på sidan.

Läs mer om utvärderingsgruppens arbete på EU-kommissionens webbplats.

Skärpta villkor för att använda Confidor WG 70 i växthus

Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid, som har allvarliga effekter på pollinatörer och som därför inte får läcka ut i miljön.

Läs mer i vår nyhet om Confidor WG 70.

Nya villkor beslutade för medel med prosulfokarb

Nu har Kemikalieinspektionen beslutat om nya strängare villkor för spridning av medel som innehåller prosulfokarb. Villkoren syftar till att minska risken för otillåtna resthalter i intilliggande odlingar.  Det är tillåtet att följa de nya villkoren redan nu och vi rekommenderar detta.

Här hittar du vilka medel som får nya villkor och utfasningstider, se tabell 2.b och 2.c

Läs mer i vår nyhet om prosulfokarb.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009 har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Här kan du läsa mer om ändringarna av EU:s växtskyddsmedelsförordningen.

Verksamma ämnen som utgår

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol, pymetrozin och desmedifam har inte fått förnyat godkännande inom EU. Därför har Kemikalieinspektionen under våren 2019 beslutat om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår.

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat under de senaste månaderna. Observera att listan inte är fullständig.

Läs mer om aktuella beslut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej