Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Nya villkor beslutade för medel med prosulfokarb

Nu har Kemikalieinspektionen beslutat om nya strängare villkor för spridning av medel som innehåller prosulfokarb. Villkoren syftar till att minska risken för otillåtna resthalter i intilliggande odlingar.  Det är tillåtet att följa de nya villkoren redan nu och vi rekommenderar detta.

Här hittar du vilka medel som får nya villkor och utfasningstider, se tabell 2.b och 2.c.

Läs mer i vår nyhet om prosulfokarb.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009 har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Här kan du läsa mer om ändringarna av EU:s växtskyddsmedelsförordningen.

Uppdaterade vägledningar för ansökan

Nu finns det uppdaterade vägledningar för ansökan i Norra Zonen och för ansökan om ömsesidigt erkännande i Sverige. Du hittar vägledningarna i vår guide för ansökningar.

Här hittar du vägledningarna.

Produkter med kaliumfosfit

Under åren 2018-2019 har det genomförts ett tillsynsprojekt av växtskyddsmedel på golfbanor. I projektet har det uppmärksammats att produkter med kaliumfosfit används som gödselmedel. Produkter med kaliumfosfit har en växtskyddande effekt mot svampangrepp snarare än effekt som ett gödselmedel. Produkterna betraktas därför som växtskyddsmedel och måste vara godkända som sådana. 

Läs mer om produkter som innehåller kaliumfosfit.

Återkallande av växtskyddsmedel

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol, pymetrozin och desmedifam har inte fått förnyat godkännande inom EU. Därför har Kemikalieinspektionen under våren 2019 beslutat om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Läs mer om återkallande av växtskyddsmedel.

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat under de senaste månaderna. Observera att listan inte är fullständig.

Läs mer om aktuella beslut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej