Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för verksamma ämnen eller enskilda produkter, dispenser eller aktuella tillsynsprojekt.

Återkallande av godkännande

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden

EU-kommissionen har beslutat att de verksamma ämnena pymetrozin, dikvat och propikonazol inte ska få förnyade godkännaden för användning i växtskyddsmedel inom EU. I besluten anges också datum då medlemsländerna senast ska återkalla produkter som innehåller något av ämnena, samt vilka maximala anståndstider som kan ges. I tabellen nedan kan du se vilka senaste datum som gäller för respektive ämne. EU-kommissionens beslut hittar du om du klickar på ämnesnamnen i tabellen.

Verksamma ämnen som inte fått förnyade godkännanden
Verksamt ämneSenaste datum för återkallande av produkterMaximal anståndstid
Pymetrozin 30 april 2019 30 januari 2020
Dikvat 4 maj 2019 4 februari 2020
Propikonazol 19 juni 2019 19 mars 2020

I EU Pesticide Database kan du hitta och läsa mer om de verksamma ämnena.

Återkallade produktgodkännanden i Sverige

I och med att ämnena pymetrozin, dikvat och propikonazol inte längre är godkända som verksamma ämnen i växtskyddsmedel återkallar Kemikalieinspektionen alla godkännanden för berörda produkter i Sverige. Beslutade anståndstider för varje enskild produkt hittar du i tabellen nedan.

Beslutade anståndstider för varje enskild produkt
ProduktVerksamt ämneSista datum för försäljningSista datum för användning, lagring och bortskaffande

Plenum, reg nr 5460

pymetrozin 2019-10-30 2020-01-30

Reglone, reg nr 3367

UPMA - För avdödning av gröna växtdelar i utsädesodlingar av rädis- och spenatfrö.

UPMA - Mot ogräs i plantskolor.

UPMA - Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö, ängsgröefrö och lusernfrö.För nedvissning av utsädesodling av lusernfrö.

dikvat 2019-11-04 2020-02-04
Barclay D-quat, reg nr 5005 dikvat 2019-11-04 2020-02-04
Diqua, reg nr 5006 dikvat 2019-11-04 2020-02-04

Quad Glob 200 SL, reg nr 5022

UPMA - För nedvissning i yrkesodlingar av lupin.

dikvat 2019-11-04 2020-02-04

Tilt 250 EC, reg nr 3572

UPMA - Mot svampsjukdomar i odlingar av prydnads- och plantskoleväxter i växthus och på friland.

propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Stereo 312.5 EC, reg nr 4306 propikonazol 2019-11-01 2020-03-19

Armure, reg nr 4902

PHT-0008-4902 Tiro

propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Barclay Bolt XL, reg nr 5032 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Banner Maxx, reg nr 5074 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Banner Maxx II, reg nr 5440 propikonazol 2019-12-19 2020-03-19
Bumper 25 EC propikonazol 2019-12-19 2020-03-19

Besluten kommer att publiceras i vårt Bekämpningsmedelsregister allteftersom datum för återkallande av respektive produkt infaller.